درباره مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران 53 عنوان مجله علمی در حوزه های مختلف منتشر می کند.

بيشتر اين مجلات در پايگاه های اطلاعاتی بين المللی نمايه شده است. اغلب اين مجلات به زبان انگليسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکيده انگليسی منتشر می شوند .

اخبار

ورود کاربران

جستجوی مقالات

مجلات تمام متن انگلیسی

مجلات تمام متن فارسی + چکیده انگلیسی