درباره مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران 57 عنوان مجله علمی در حوزه های مختلف منتشر می کند.

بیشتر این مجلات در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی نمایه شده است. اغلب این مجلات به زبان انگلیسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی منتشر می شوند .

اخبار

AWT IMAGE نمایه شدن مجله Nursing Practice Today در بانک اطلاعاتی CINAHL COMPLETE 

ورود کاربران

جستجوی مقالات

مجلات تمام متن انگلیسی

مجلات تمام متن فارسی + چکیده انگلیسی