مجلات تمام متن انگلیسی

مجلات تمام متن فارسی + چکیده انگلیسی

درباره مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران 58 عنوان مجله علمی در حوزه های مختلف منتشر می کند.

بیشتر این مجلات در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی نمایه شده است. اغلب این مجلات به زبان انگلیسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی منتشر می شوند .

اخبار

AWT IMAGE  نمایه شدن مجله Journal of Diabetes & Metabolic Disorders در بانک اطلاعاتی (Emerging Sources Citation Index (ESCI
 

AWT IMAGE  نمایه شدن مجله بهداشت و ایمنی کار در بانک اطلاعاتی (Emerging Sources Citation Index (ESCI
 

AWT IMAGE  نمایه شدن مجله Nursing Practice Today در بانک اطلاعاتی CINAHL COMPLETE 

آمار

جستجوی مقالات