درباره مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران 53 عنوان مجله علمی در حوزه های مختلف منتشر می کند.

بيشتر اين مجلات در پايگاه های اطلاعاتی بين المللی نمايه شده است. اغلب اين مجلات به زبان انگليسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکيده انگليسی منتشر می شوند .

خبر ويژه

AWT IMAGE احتمال اختلال در دسترسی به سايت مجلات دانشگاه از ساعت 8 شب روز سه شنبه مورخ 94/4/16 تا ساعت 8 شب روز جمعه مورخ 94/4/19 به دليل انجام تغييرات اساسی در زير ساخت شبکه دانشگاه

ورود کاربران

جستجوی مقالات

مجلات تمام متن انگلیسی

مجلات تمام متن فارسی + چکیده انگلیسی