ارسال
به پست الکترونیکی من:
مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
1351 : 294-300
 
كلسي تونين و نقش آن در بيماريها

فروغ السادات ابطحی ، مسعود همتی 

نويسنده مسئول
 

فروغ السادات ابطحی

چکيده:

کلسي تونين هورموني است پلي پپتيدي مرکب از 32 اسيد آمينه که از سلولهاي پارافوليکولر "C" غدد تيموس و تيروئيد پستانداران و از جسم اولتيموبرانيکال حيوانات غير پستاندار ترشح مي شود.
چگونگي فعاليت اين هورمون در سال 1961 کشف و شرح داده شده است. کلسي تونين از طريق فيدبک منفي باعث کاهش کلسيم خون شده و بدين وسيله نقش عمده اي در تنظيم غلظت کلسيم ايفا مي کند.
اين هورمون نفوذپذيري سلولها را نسبت به کلسيم کاهش داده فعاليت استئوکلاست ها را متوقف کرده از طريق وقفه در برداشت کلسيم از استخوانها و تشديد فعاليت استئوبلاست ها عمل استخوان سازي را تسهيل و تشديد مي کند. در نتيجه کلسيم و فسفات خون کاهش يافته باعث کاهش هيدروکسي پرولين خون و ادرار نيز مي شود. کلسي تونين غلظت منيزيم خون را به طور متغير کم مي کند.
گلوکاگن و ايميدازول اثرات هيپوفسفاتميک شبيه کلسيتونين دارند و تئوفيلين ايزوپروترنول و کورتيزون اثرات کلسي تونين را متوقف مي کنند.
به سبب اثرات هيپوکلسميک کلسيتونين از اين هورمون در درمان بيماريهائي که با اختلال تعادل کلسيم همراه هستند استفاده شده است که از آن جمله بيماري پاژه استخواني، استئوديستروفي و هيپرپاراتيروئيديسم را مي توان نام برد.

 

 

 

پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/14290
    459 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions