ارسال
به پست الکترونیکی من:
بيهوشي و درد
1391;3(1) : 47
 
مقاله اصيل
بررسي عوارض بلوك گانگليون ستاره¬اي تحت هدايت سونوگرافي در  بيماران با درد مزمن
چکيده:

زمینه و هدف: گانگلیون ستاره­ای یک گانگلیون سمپاتیکی در ناحیه گردن بوده که با بلوک مؤثر آن می­توان به درمان بسیاری از سندرم­های درد مزمن در اندام فوقانی، سر و گردن و قفسه سینه پرداخت. در مطالعه حاضر به نتایج حاصل از انجام یک­صد ویک مورد بلوک گانگلیون ستاره­ای در 44 بیمار تحت هدایت سونوگرافی پرداخته می­شود.

مواد و روش­ها:  در یک مطالعه توصیفی، برای 44 بیماری که به علت درد مزمن کاندید بلوک گانگلیون ستاره ای بودند، در سطح زائده عرضی مهره C6 با هدایت سونوگرافی با بوپیواکائین نیم درصد بلوک انجام شد. بلوک موفق با علایم سندرم هورنر و اختلاف دما بین دو دست تایید شد. عوارض در موارد بلوک موفق ثبت شد.

یافته ها: از میان 44 بیمار، 18 نفر به علت بلوک ناموفق تحت هدایت سونوگرافی از مطالعه خارج شدند. در تمام 101 مورد انجام بلوک گانگلیون ستاره­ای در 26 بیمار باقیمانده، یک نفر دچار بلوک سوماتیک شبکه براکیال، یک نفر دچار گرفتگی صدا و 3 نفر دچار سرفه شدند. هیچ­کدام از عوارض تهدید کننده حیات، پانکچر عروقی ، پارستزی و تزریقات نورواگزیال رخ نداد.

نتیجه­گیری: بر اساس نتایج  مطالعه، به دلیل دید مستقیم  بافت هدف، جهت حرکت سوزن، پخش شدگی داروی تزریقی، حجم کمتر داروی تزریقی و رویت مجاورت­های حیاتی، روش بلوک گانگلیون ستاره­ای تحت هدایت سونوگرافی تکنیکی موثر و مطمئن به نظر می­آید.

پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/22890
    226 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions