ارسال
به پست الکترونیکی من:
مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
1388;67(8) : 574-578
 
درمان 11 مورد بيماري كين باخ با روش Core decompression استخوان لونيت

رضا شهريار كامراني
سعيدرضا مهرپور*
رامين حاج‌زرگرباشي
مريم طباطبائيان

گروه ارتوپدي، دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

نويسنده مسئول
 

سعيدرضا مهرپور

چکيده:

زمينه و هدف: بيماري كين‌باخ نكروز آوسكولار استخوان لونيت است كه اگر درمان نشود اغلب پيشرونده است. با توجه به تئوری‌های موجود برای بیماری کین‌باخ که برای جراحان وجود داشت روش‌های درمانی و جراحی متعددی برای این بیماری پایه‌گذاری شد كه هيچ يك درمان قطعي نبوده است و در حال حاضر هیچ درمان جراحی که بتواند موجب درمان قطعی این بیماری شود وجود ندارد. عمل‌های جراحی پیشنهاد شده اکثراً با عوارض زیادی نیز همراه بوده‌اند. در اين مطالعه روش درمان جديدي براي این بیماری ارائه شده است که در عین سادگی و بدون عارضه بودن نتایج مشابهی با عمل‌های متداول این بیماری دارد. در این مطالعه به دنبال بررسی نتایج بیماران به کمک یک روش جراحی بسیار ساده به نام core decompression هستیم.

روش بررسي: در اين طرح 11 بيمار مبتلا به كين‌باخ در مراحل I-IIIb با روش جديد core decompression استخوان لونيت تحت جراحي قرار گرفتند و شدت درد، محدوده حركات و توانايي انجام كارهاي روزمره و معيارهاي راديوگرافيك بيماران پس از دو سال مورد ارزيابي قرار گرفتند.

يافته‌ها: سن متوسط افراد شركت‌كننده 29 سال و هشت بيمار مرد بودند. معيار سنجش درد (VAS) از 5/87 پيش از عمل به 5/13 پس از آن رسيد كه اختلاف معني‌دار بود همچنين ميزان بهبود عملکرد بيماران (DASH) از 84 به 14 با (001/0p<) رسيد و محدوده حركات نيز به صورت محسوسي بهبود يافت 63% افراد از نتايج بسيار راضي 18% راضي بودند و در 18% نيز وضعيت تغيير نكرده بود.

نتيجه‌گيري: مطالعه حال حاضر نشان مي‌دهد كه اين روش جديد ساده بوده و مي‌تواند روشي تاثيرگذار در درمان اين بيماري باشد.

کلید واژه ها:
كين باخ ،  دکمپرشن
،  لونیت
،  درد
پیوند دائم: http://journals.tums.ac.ir/abs/14926
    269 KB
 
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions