ارسال
به پست الکترونیکی من:
مجله اپيدميولوژي ايران
فصلنامه
 
1388 ,دوره 5- شماره 1
شاپا: 1735-7489
شاپای الکترونیکی: 2228-7507
   
  فهرست مندرجات
  مقاله پژوهشي
توزيع مكاني كم‌كاري مادرزادي تيروييد در ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ص. 1-8
مهدي اصولي ،  علي اكبر حقدوست ،  شهين يار احمدي ،  محمد حسين فروزانفر ،  محبوبه ديني ،  كورش هلاكويي ناييني
455 KB
بررسي رابطه بين رشد اقتصادي، نابرابري درآمدي و سلامت در ايران:1385-1357 ص. 9-16
محمد باباخاني
314 KB
بررسي كيفيت گزارش نتايج مطالعات كوهورت قبل از صدور بيانيه STROBE ص. 17-26
جلال پورالعجل ،  پروين تاجيك ،  بهاره يزدي زاده ،  مجتبي صحت ،  عليرضا صالحي ،  محسن رضايي ،  كورش هلاكويي ناييني
281 KB
برآورد پوشش ايمن‌سازي كودكان و مادران و بررسي علل قطع يا تاخيرواكسيناسيون كودكان و مادران در استان خراسان جنوبي در سال 1384 ص. 27-32
عباسعلي رمضاني ،  محمدرضا ميري ،  حسين حنفي ،  حسن زنگويي
239 KB
ديدگاه‌هاي مردم جنوب شهر تهران در مورد خود مراقبتي: مطالعه مقطعي مبتني برجمعيت ص. 33-39
حسن افتخار ،  كاظم محمد ،  صديقه السادات طوافيان ،  كمال مير كريمي ،  افسانه رمضان زاده
271 KB
بررسي ميزان شيوع آلودگي به ويروس هپاتيت C در مبتلايان به تالاسمي و بيماران دياليزي در استان كرمان به‌روش RT-PCR ص. 41-46
غلامحسين حسن شاهي ،  محمد كاظمي عرب آبادي ،  ابراهيم رضا زاده زرندي ،  محمد مرادي ،  رضا وزيري نژاد ،  حسن يوسفي دره در ،  سيد ابراهيم پورحسيني ،  سيد محمد علي سجادي ،  مجيد آراسته
402 KB
بررسي روند تغييرات در الگوي استفاده از روش‌هاي پيشگيري از بارداري و تأثير اجراي طرح پزشك خانواده بر آن در جمعيت روستايي شهرستان ساري از سال 1382 تا 1386 ص. 47-55
عباس عليپور ،  نرگس حبيبيان ،  سيدحميد رضا طباطبايي
403 KB
  مقاله مروري
آيا مي‌خواهيد مفهوم حجم نمونه و توان آزمون‌هاي آماري را عميق‌تر درك نماييد؟ ص. 57-63
علي اكبر حقدوست
611 KB
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions