در باره مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران

در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران 52 عنوان مجله علمی در حوزه های مختلف منتشر میکند. بیشتر این مجلات در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی نمایه شده است. اغلب این مجلات به زبان انگلیسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی منتشر می شوند .

 

آمار
تعداد مجلات : 52
تعداد شماره ها : 1755
تعداد مقالات : 17068
آمار عملکرد مجلات
 
Loading
Acta Medica IranicaAsian Journal of Sports MedicineBasic & Clinical Cancer ResearchBasic and Clinical Neuroscience
 
DARU Journal of Pharmaceutical SciencesInternational Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell ResearchInternational Journal of Hospital ResearchInternational Journal of Occupational Hygiene
 
Iranian Journal of Allergy, Asthma and ImmunologyIranian Journal of Environmental Health Science & EngineeringIranian Journal of MicrobiologyIranian Journal of Neurology
 
Iranian Journal of Nuclear MedicineIranian Journal of ParasitologyIranian Journal of PediatricsIranian Journal of Pharmacology & Therapeutics
 
Iranian Journal of PsychiatryIranian Journal of Public HealthIranian Journal of RadiologyJournal of Arthropod-Borne Diseases (Formerly: Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases)
 
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical SciencesJournal of Diabetes and Metabolic Disorders (Formerly: Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders)Journal of Family and Reproductive HealthJournal of Medical Bacteriology
 
Journal of Medical Ethics and History of MedicineJournal of Medical Hypotheses and Ideas (Formerly: Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas)Journal of Minimally Invasive Surgical SciencesJournal of Pharmaceutical Care
 
Medical Journal of the Islamic Republic of IranResearch in Cardiovascular MedicineThe Journal of Tehran University Heart Center
 
بهداشت و ايمني كاربيمارستانبيهوشي و دردپوست و زيبايي
 
پياورد سلامتتوانبخشي نوينحياتسلامت كار ايران
 
سلامت و محيط ايرانشنوايي شناسيطب و تزكيهمجله اپيدميولوژي ايران
 
مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي (عنوان قبلي: مجله اخلاق و تاريخ پزشكي)مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتيمجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهرانمجله دندانپزشكي
 
مجله ديابت و ليپيد ايرانمجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايرانمجله علوم پزشكي رازيمديريت سلامت
 
نشريه پرستاري ايران
 
 
 
صفحه اصلي | درباره ما

IRJournals.com 2004-2012
 
Best view with Internet Explorer 6 or Later at 1024*768 Resolutions