فهرست مقالات


، ۱۳۹۲، جلد ۱۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ شکل گيری ادراک زنان از پديده يائسگی در بستر فرهنگی ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۵ بار
۲ تحقيقات مشارکتی جامعه محور، الگويی برای ارتقای سلامت ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۰۵ بار
۳ ارزشيابی برنامه های کاهش آسيب در زندان های ايران بر اساس نگرش و نظرات مديران و کارکنان و پزشکان زندان ها ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۷۵ بار
۴ برای ارتقای سلامت اجتماعی ايرانيان چه کنيم ؟مروری بر وضع موجود، راهبردهای ملی و نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۲ بار
۵ سنجش و تحليل کيفيت خدمات بيمارستان با استفاده از ابزار تحليل اهميت- عملکرد(IPA) از ديدگاه بيماران در بيمارستان های عمومی منتخب تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۳ بار
۶ ديدگاه های کارشناسان گروه سلامت در مورد ارائه راهکارهای هزينه اثر بخش در فرآيند مراقبت از سالمندان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۴ بار
۷ عوامل تعيين کننده مصرف ميوه و سبزی در جمعيت ۷۰- ۱۸ ساله شهر اراک ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۰ بار
۸ پژوهش های انجام شده در زمينه ناقلين مالاريا و دوره های اختصاصی ناقلان مالاريا در طول سال های ۱۳۸۷-۱۳۱۴در ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه