فهرست مقالات


، ۱۳۸۸، جلد ۷، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی رفتار درجستجوی درمان ساکنان شهر تهران و عوامل موثر بر آن ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۰ بار
۲ ارتباط بين شاخص های خونی ناقلان آلفا تالاسمی با نوع جهش های ژنی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۹ بار
۳ مصرف ميوه، سبزيجات، گوشت و لبنيات توسط دانش‌آموزان دبيرستاني  استان زنجان ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۰ بار
۴ اندازه گيری ميزان مواجهه پرستاران با خشونت روانی در يک بيمارستان آموزشی بزرگ شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۶ بار
۵ عوامل موثر بر ميزان تمرکز سازمانی در بيمارستانها ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۵ بار
۶ دانش، نگرش و عملکرد بهورزان زن شهرستان ماکو در مورد خودآزمايی پستان ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲۰ بار
۷ تاثير مدت زمان آماده سازی بر سرعت فرآيند توليد ورمی کمپوست از پسماندهای غذايی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۶ بار
۸ سن آنوفل استفنسی ناقل مهم مالاريا، به روش کروماتو گرافی مايع (HPLC) ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه