فهرست مقالات


، ۱۳۸۴، جلد ۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ الگوی فصلی بيماری سل در ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۸ بار
۲ بهينه سازی روش تغليظ و تخليص ترانس، ترانس - موکونيک اسيد به عنوان شاخص بيولوژيکی بنزن در مواجهه های شغلی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۸ بار
۳ مطالعه برخی عوامل مرتبط با چاقی در دختران دبستانی منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۱ بار
۴ چرخش محيطی انتروويروسهای غيرپوليويی در فاضلابهای شهر تهران در رده های کشت سلولی RD و Hep-۲ به صورت مستقيم و با استفاده از دو روش تغليظ Pellet و Two-Phase ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۸ بار
۵ ارزيابی عملکرد هودهای بيولوژِيکی ايمن در يک مرکز تحقيقاتی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۰ بار
۶ قابليت تهيه کمپوست از زباله های خانگی با استفاده از کرم خاکی ايزنيافوئتيدا ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۰۲ بار
۷ کيفيت زندگی و عوامل موثر بر آن در سالمندان ۶۵ ساله و بالاتر ساکن درآسايشگاه خيريه کهريزک تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۳ بار
۸ بررسی کريپتوسپوريديوزيس در مبتلايان به نقص ايمنی اکتسابی در تهران بزرگ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه