فهرست مقالات


، ۱۳۸۳، جلد ۲، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی کيفيت خدمات تنظيم خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال ۱۳۸۲ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۲ بار
۲ تعيين شيوع چاقی دانش آموزان دبستانی شهر اهواز با استفاده از استانداردهای مختلف ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۲ بار
۳ تحليل وضعيت آنژين صدری بر اساس احتمالات طبقه بندی نادرست عامل خطر سيگار در مطالعه قند و ليپيد تهران، ۷۹-۱۳۷۸ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۴ بار
۴ بررسی کاهش شنوايی شغلی آتش نشانان تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۸ بار
۵ بررسی مقادير TSP و PM۱۰ و توصيف کيفيت هوا با تکيه بر شاخص AQI در هوای محدوده بيمارستان دکتر شريعتی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۶ بار
۶ بررسی اثر عصاره الکلی دانه اسپند بر پلاسموديوم برگئی در موش سوری و مقايسه آن با اثر کلروکين ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۲ بار
۷ مدل رگرسيون لجستيک چند حالته با مقادير گم شده و کاربرد آن در بررسی بيماری گواتر ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۷ بار
۸ بررسی مردم شناختی باورها و رفتار زنان در مورد سقط جنين در محله آذربايجان تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه