فهرست مقالات


، ۱۳۸۳، جلد ۲، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی کيفيت خدمات تنظيم خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال ۱۳۸۲ ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۷ بار
۲ تعيين شيوع چاقی دانش آموزان دبستانی شهر اهواز با استفاده از استانداردهای مختلف ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۸۷ بار
۳ تحليل وضعيت آنژين صدری بر اساس احتمالات طبقه بندی نادرست عامل خطر سيگار در مطالعه قند و ليپيد تهران، ۷۹-۱۳۷۸ ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۸ بار
۴ بررسی کاهش شنوايی شغلی آتش نشانان تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۲ بار
۵ بررسی مقادير TSP و PM۱۰ و توصيف کيفيت هوا با تکيه بر شاخص AQI در هوای محدوده بيمارستان دکتر شريعتی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۱ بار
۶ بررسی اثر عصاره الکلی دانه اسپند بر پلاسموديوم برگئی در موش سوری و مقايسه آن با اثر کلروکين ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۵ بار
۷ مدل رگرسيون لجستيک چند حالته با مقادير گم شده و کاربرد آن در بررسی بيماری گواتر ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲۱ بار
۸ بررسی مردم شناختی باورها و رفتار زنان در مورد سقط جنين در محله آذربايجان تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه