فهرست مقالات


، ۱۳۸۳، جلد ۲، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه کيفی رفتارهای جنسی پرخطر معتادان تزريقی در تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۹ بار
۲ خصوصيات اپيدميولوژيک کالاآزار در بيماران بستری در بيمارستان های استان اردبيل ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۰ بار
۳ بررسی فرآيند تصميم گيری برای فعاليت بدنی در دختران دبيرستانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۹ بار
۴ تاثير واکسيناسيون هپاتيت B بر وضعيت HBsAg در اهدا کنندگان خون ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۱ بار
۵ نقش سوسری ها در عفونت های بيمارستانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۶ بار
۶ بررسی رفتار زنان در مواجهه با حاملگی ناخواسته ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۷ بار
۷ افزايش هموسيستئين خون در بيماران ۶۵-۳۵ ساله مبتلا به بيماری ايسکمی قلبی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۳ بار
۸ سنجش کيفيت خدمات براساس انتظارات و ادراک بيماران در بيمارستان های زنجان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه