فهرست مقالات


، ۱۳۸۳، جلد ۲، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مطالعه کيفی رفتارهای جنسی پرخطر معتادان تزريقی در تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۹ بار
۲ خصوصيات اپيدميولوژيک کالاآزار در بيماران بستری در بيمارستان های استان اردبيل ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۵ بار
۳ بررسی فرآيند تصميم گيری برای فعاليت بدنی در دختران دبيرستانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۳ بار
۴ تاثير واکسيناسيون هپاتيت B بر وضعيت HBsAg در اهدا کنندگان خون ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۳ بار
۵ نقش سوسری ها در عفونت های بيمارستانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳۸ بار
۶ بررسی رفتار زنان در مواجهه با حاملگی ناخواسته ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۹ بار
۷ افزايش هموسيستئين خون در بيماران ۶۵-۳۵ ساله مبتلا به بيماری ايسکمی قلبی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۰ بار
۸ سنجش کيفيت خدمات براساس انتظارات و ادراک بيماران در بيمارستان های زنجان ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه