فهرست مقالات


، ۱۳۸۵، جلد ۴، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اميد به زندگی بيشتر و جمعيت سالمندی کمتر در زنان ايرانی: تحليلی پيرامون ناهمخوانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۱ بار
۲ برآورد اثر متقابل ژن - محيط در سرطان پستان با مطالعات مورد - شاهد و فقط مورد ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۹ بار
۳ مقايسه روش بيزی (Bayesian) و کلاسيک در برآرد پارامترهای مدل رگرسيون لجستيک با وجود مقادير گمشده در متغيرهای کمکی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۳ بار
۴ تاثير خشونتهای خانگی بر سلامت روان زنان متاهل در تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۵ بار
۵ طراحی و بکارگيری مدل ارزيابی مخاطرات شغلی موثر بر دستگاه اسکلتی - عضلانی در واحدهای صنعتی شهرستان بابل ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۸ بار
۶ عوارض عفونی پس از پيوند درگيرندگان کليه در ايران: مطالعه ای آينده نگر ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۳ بار
۷ وضعيت ويتامين D در زنان شيرده شهر اسلام آباد غرب ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۴ بار
۸ ارزيابی روشنايی در صنايع الکتريکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه