فهرست مقالات


، ۱۳۸۶، جلد ۵، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارتباط پلی مورفيسم ۳\'UTR(۱۴۸۴insG) از ژن پروتئين تيروزين فسفاتاز B۱ با بيماری ديابت نوع۲ ، مقاومت به انسولين و چاقی در يک جمعيتی از تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۴ بار
۲ امکان سنجی پايش های بيولوژيکی به منظور بررسی ميزان مواجهه آبکاران با کروم ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۰۴ بار
۳ فراوانی آنتی بادی عليه ويروس هپاتيت C و عوامل خطر مربوط به آن در بيماران تالاسمی و هموفيلی استان مرکزی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۲ بار
۴ تاثير عصاره الکلی زرشک برزخم ناشی از ليشمانيا ماژور در موش BALB/c  ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۰ بار
۵ انگل های روده‌ای و شيوع آنها در کارگران شهرداری اصفهان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۳ بار
۶ ميزان نياز به درمان ريشه در دندان های مولر دايمی اول فک بالا و پايين در دانش‌آموزان۷ تا ۱۱ ساله منطقه ۶ تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۶ بار
۷ وضعيت مديريت  بهداشت محيط بيمارستان های استان قم ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۸ بار
۸ جدا سازی باکتری های تجزيه کننده هيدروکربن های آروماتيک چند حلقه ای (PAH)  از درياچه مهارلو و بررسی اثر غلظت نمک در تجزيه آن ها  ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه