فهرست مقالات


، ۱۳۸۹، جلد ۸، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بکارگيری نمودارهای کنترل در پايش عملکرد مراقبت های اوليه ی بهداشتی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۰ بار
۲ مقايسه وضعيت واقعی چاقی مرکزی در زنان اسلام شهر با تصور آنان از وضعيت چاقی خود و نظر همسرانشان در اين مورد  ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۰ بار
۳ ارزيابی جامعه ‏براي  شناسايی و اولويت بندي  مشکلات محله چاهستانی های شهرستان بندرعباس ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۶ بار
۴ تصفيه فاضلاب مصنوعی آلوده به فرمالدييد به وسيله ی راکتور متوالی ناپيوسته بی هوازی بيوفيلمی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۳ بار
۵ مطالعه ارگونوميک (شناسايی، پيش بينی و کنترل) خطاهای انسانی در يکی از اتاق های کنترل صنايع پتروشيمی با استفاده از روش SHERPA ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۵ بار
۶ ارزيابی عوامل خطر و شيوع اختلالات اسکلتی-عضلاني  در کارگاه های تهيه مبل خام صنعت مبل سازی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۸ بار
۷ ارزيابی تاثير سميت کادميم و تعيين طيف مقاومت/ تحمل در گونه های باکتريای شناسايی شده طی بررسی بر روی آب و رسوبات رودخانه کر در استان فارس  ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۱ بار
۸ دستاوردهای تنظيم خانواده در ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه