فهرست مقالات


، ۱۳۹۰، جلد ۹، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱  EN ۱۴۳۸۷:۲۰۰۴ کارايی انواع کارتريج های ماسک های تنفسی ويژه بخارهای آلی بر مبنای استاندارد ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۷ بار
۲ طراحی و روان سنجی پرسشنامه نيازهای سلامت دختران نوجوان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۵ بار
۳ ارزيابی جـو ايمنی در يک صنعت فولاد ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۳ بار
۴ کاربرد مدل ارتقای سلامت در مطالعه رفتار فعاليت جسمانی دانش آموزان شهر سنندج ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۸ بار
۵ تاثير ارتفاع پاشنه ی کفش بر روی ثبات وضعيتی ايستا و پويا در زنان جوان سالم ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۴۳ بار
۶ مقايسه  نگرش کارمندان و مديران بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به عملکرد مديران در خصوص مديريت تعارض ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۱ بار
۷ تغييرات رفتارهای جنسی محافظت نشده و استفاده از سرنگ مشترک درمعتادان مراجعه کننده به مراکز  درمان نگهدارنده با متادون  وابسته  به دانشگاه علوم پزشکی شيراز: مقايسه قبل با بعد از مداخله بدون گروه کنترل ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۲ بار
۸ ارتباط بين رفتار آموزشی رابطان بهداشتی با رفتارهای پيشگيری کننده ابتلاء به ليشمانيوز پوستی (سالک) در خانواده های تحت پوشش آنها بر اساس مدل بزنف در شهر يزد ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه