فهرست مقالات


، ۱۳۹۰، جلد ۹، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱  EN ۱۴۳۸۷:۲۰۰۴ کارايی انواع کارتريج های ماسک های تنفسی ويژه بخارهای آلی بر مبنای استاندارد ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۸ بار
۲ طراحی و روان سنجی پرسشنامه نيازهای سلامت دختران نوجوان ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۷ بار
۳ ارزيابی جـو ايمنی در يک صنعت فولاد ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲۹ بار
۴ کاربرد مدل ارتقای سلامت در مطالعه رفتار فعاليت جسمانی دانش آموزان شهر سنندج ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۱۹ بار
۵ تاثير ارتفاع پاشنه ی کفش بر روی ثبات وضعيتی ايستا و پويا در زنان جوان سالم ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۸۳ بار
۶ مقايسه  نگرش کارمندان و مديران بيمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به عملکرد مديران در خصوص مديريت تعارض ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۶ بار
۷ تغييرات رفتارهای جنسی محافظت نشده و استفاده از سرنگ مشترک درمعتادان مراجعه کننده به مراکز  درمان نگهدارنده با متادون  وابسته  به دانشگاه علوم پزشکی شيراز: مقايسه قبل با بعد از مداخله بدون گروه کنترل ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۳ بار
۸ ارتباط بين رفتار آموزشی رابطان بهداشتی با رفتارهای پيشگيری کننده ابتلاء به ليشمانيوز پوستی (سالک) در خانواده های تحت پوشش آنها بر اساس مدل بزنف در شهر يزد ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه