فهرست مقالات


، ۱۳۹۲، جلد ۱۱، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ کيفيت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروز ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲۰ بار
۲ دبيرخانه سياست گذاری سلامت استان: ساختاری ميانجی و هماهنگ کننده برای سلامت همه جانبه ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲۹ بار
۳ ارزيابی توان واکسن خوراکی پوليو نگه‌داری شده در خارج از زنجيره سرد در سامانه کشت سلولی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳۴ بار
۴ کاربرد مدل توأم بقا و داده های طولی در بيماران دياليز صفاقی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲۵ بار
۵ تبيين فرايند پوسيدگی دندان در زنان: مطالعه ای با رويکرد نظريه ی زمينه ای ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۰۷ بار
۶ سرواپيدميولوژی ويروس لنفوتروپيک سلول T انسانی(HTLV) در اهداکنندگان خون در شهر مشهد، سال‌های ۸۹-۱۳۸۸ ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۲۹ بار
۷ حمايت اجتماعی ادراک شده از سازمان، سرپرست و همکاران به عنوان پيش بين‌های پيامدهای سلامت در کارکنان ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۱۳۴ بار
۸ تفاوت های جنسيتی کيفيت زندگی مرتبط با سلامت در دانش آموزان مقطع ابتدايی ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۹۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه