فهرست مقالات


، ۱۳۸۶، جلد ۵، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تعيين آنتی ژن و DNA در توکسوپلاسما گوندی در مرحله حاد عفونت در انسان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۷ بار
۲ مدل يابی انتشار بيماری های عفونی بر اساس رويکرد آماری بيز ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۱ بار
۳ روند تغييرات سن اولين ازدواج زنان در استان تهران و مقايسه آن با کل کشور بر اساس اطلاعات طرح ملی سلامت و بيماری ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۶ بار
۴ ميزان بهره مندی از خدمات سلامت در کودکان معلول ذهنی و عوامل موثر بر آن ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۴ بار
۵ آگاهی و نگرش زنان نسبت به حقوق باروری در مراجعين به مراکز بهداشتی، درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهيد بهشتی و ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۶ بار
۶ ارزيابی مقايسه ای عملکرد نمونه بردارهای ذرات کل و قابل تنفس در سنجش تراکم ميست کروم شش ظرفيتی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۹ بار
۷ عوامل خطر سوانح و حوادث رانندگی مرتبط به موتورسواران در کاشان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۳ بار
۸ فراوانی نسبی هاری حيوانات و برخی عوامل موثر بر آن در استان کرمان طی دهه ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه