فهرست مقالات


، ۱۳۹۰، جلد ۹، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزيابی وضعيت ويتامين D در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ در مقايسه با افراد سالم در شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۷ بار
۲ عدالت سازمانی و پاسخگويی در بيمارستانهای دولتی و خصوصی منتخب شهر اصفهان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۷ بار
۳ عوامل موثر بر خود مديريتی ديابت در بيماران ديابتی نوع۲: يک استراتژی پيشنهادی در طراحی مداخلات مبتنی بر نظريه و الگو ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۴ بار
۴ شناسايی تعيين کننده های ترويج تغذيه با شير مادر از ديدگاه پرسنل بهداشتی درمانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۲ بار
۵ نوبتکاری و پيامدهای بهداشتی مرتبط با آن در صنايع پتروشيمی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۴ بار
۶ شيوع ختنه و عوامل مرتبط با آن  در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان روانسر ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۷ بار
۷ تاثير ايزوفلاون جنيستئين بر گلوکز، پروفايل ليپيدی و فعاليت آنزيم پاراکسناز موشهای صحرايی ديابتی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۰۷ بار
۸ کاربرد جای گذاری چندگانه در تحقيقات پزشکی و اپيدميولوژی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۴۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه