فهرست مقالات


، ۱۳۹۱، جلد ۱۰، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ عوامل تغذيه ای مرتبط با خطر سرطان سلول‌های سنگفرشی مری در استان کردستان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۰۹ بار
۲ نيازهای آموزشی مرتبط با بهداشت باروری جوانان قبل از ازدواج ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۰ بار
۳ ارزيابی اثر بخشی روش های تشخيص برای شناسايی خطرهای موجود در صنعت ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۵ بار
۴ جداسازی باکتری های مگنتوتاکتيک توليد کننده نانوذرات آهن از خاک معدن آهن ارجين استان زنجان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۰۳ بار
۵ مقايسه دو روش تحليل درخت خطا و تريپود بتا با استفاده از تحليل سلسله مراتبی در تحليل حوادث در يک صنعت فولاد سازی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۰۷ بار
۶ فراوانی نسبی و تعيين سروتايپ انتروويروس های غيرپوليويی جدا شده از بيماران فلج شل حاد ايران در سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۵ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۷ بار
۷ اعتياد به اينترنت و سلامت عمومی در دانشجويان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۴ بار
۸ اپيدميولوژی مالاريا از سال ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۸۵ در ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه