فهرست مقالات


، ۱۳۸۶، جلد ۵، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقايسه مراکز بهداشتی درمانی دولتی و تعاونی از نظر دستاوردهای ارائه خدمات و مراقبتهای اوليه سلامتی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۱ بار
۲ بيوجذب سرب(II) و کادميوم(II) از محيط‌های آبی بوسيله جلبک قهوه‌ای سارگاسوم ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۴ بار
۳ اثر شير مادر بر قوای عقلی در يک همگروه از متولدين ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۷ بار
۴ بهبود تجزيه پذيری زيستی دی کلروفنل به کمک اکسيداسيون پيشرفته با معرف فنتون ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۳ بار
۵ ميزان بقای ۵ ساله فراغت از بيماری در بيماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بيمارستان شهيد رجايی بابلسر ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۴ بار
۶ تخمين موارد مرگ ناشی از حوادث ترافيکی در شهرستان کرمان با روش صيد-بازصيد ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۹ بار
۷ تاثير حاملگی ناخواسته بر آپگار نوزادان: مطالعه همگروهی آينده نگر ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۳ بار
۸ تشخيص عوامل انتروويروسی در بيماران زير ۱۵ سال مبتلا به فلج شل حاد در استان آذربايجان غربی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه