فهرست مقالات


، ۱۳۸۷، جلد ۶، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ وضعيت نظام اطلاعات مراقبت های اوليه بهداشتي  در سطح مرکز بهداشت شهرستان تبريز ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۲ بار
۲ استفاده از Propensity Score برای همسان سازی نمونه ها در يک مطالعه مورد شاهدی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۴۴۷ بار
۳ اثر درمانی پروپوليس بر ليشمانيا ماژور (MRHO/IR/۷۵/ER) در مدل حيوانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۰ بار
۴ ترکيب اسيدهای چرب پلاسما در افرادمبتلا به  هيپرتری گليسريدمی دارای اضافه وزن و ياچاقی با ژنوتيپهای مختلف  FABP۲ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۰ بار
۵ تغييرات سطح آنتی اکسيدان ها و پراکسيداسيون ليپيدها در کارکنان کارخانه توليد آفت کش ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۳ بار
۶ تعيين وضعيت انحناهای ستون فقرات گردنی، پشتی و کمري  با ميزان شيوع اختلالات  اسکلتی- عضلانی پشت در کارگران يک صنعت خودروسازی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۵ بار
۷ ميزان آمادگی بيمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ايران نسبت به خطر زلزله ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۷ بار
۸ تاثير زمان نگهداری در افزايش آلودگی ميکروبی خوراک های تهيه شده ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۹ بار
۹ هزينه – اثربخشي  بکارگيری کارشناسان بينائی سنجي  بجای مربيان آموزش ديده در ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۵ بار
۱۰ ارزيابی فشار وضعيتی وارده بر اندامهای فوقانی به روشLUBA درکارکنان خطوط مونتاژ کارخانجات مخابراتی ايران، شيراز ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۱ بار
۱۱ ارزيابی عملکرد هودهای آزمايشگاهی براساس استاندارد  ASHRAE ۱۱۰  در ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۴ بار
۱۲ جداسازی و شناسايی باکتری تجزيه کننده اکريلونيتريل از لجن فعال سيستم تصفيه فاضلاب پتروشيمی و بررسی کارآيی آن در حذف اکريلونيتريل ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۵۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه