فهرست مقالات


، ۱۳۹۲، جلد ۱۱، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ آموزش و تحقيقات در زمينه انگل شناسی مالاريا در نيم قرن گذشته در ايران: ‌انتشار مقالات، نگارش پايان نامه‌ها و دوره‌های آموزش اختصاصی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۸ بار
۲ سازمان دهی و سياست گذاری عامل کليدی برای استقرار نظام مديريت خطرات بالينی بيمارستان‌ها ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۱ بار
۳ تحليل بقای بيماران مبتلا به سرطان معده بعد از عمل جراحی، بر اساس يک مدل انعطاف پذير در رقابت جويی خطرات ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۳۹ بار
۴ اثربخشی تغيير برنامه نوبت کاری بر کاهش شيوع مشکلات بهداشتی در يک صنعت پتروشيمی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۸ بار
۵ اختلالات همراه و عوامل خطرزای بی اختياری ادراری در زنان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۸ بار
۶ سلامت جنسی کودکان: مطالعه کيفی تبيين ديدگاههای والدين ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۵ بار
۷ بررسی و پيش بينی وضع آلاينده های هوای شهر کرمان با مدل سری های زمانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۴۸ بار
۸ طراحی پرسشنامه ارزيابی بار کار ذهنی و تعيين روايی و پايايی آن در پرستاران بخش های ويژه يکی از بيمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه