فهرست مقالات


، ۱۳۹۱، جلد ۱۰، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تحليل عاملی پرسشنامه ی سرمايه ی اجتماعی در مطالعه عدالت شهری تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۱ بار
۲ رضايتمندی پزشکان و ماماهای شرکت کننده در طرح پزشک خانواده و بيمه روستايی از اجرای طرح در استان اصفهان، ۱۳۸۸ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۴ بار
۳ مروری بر عملکرد سه ساله شوراهای سلامت و امنيت غذايی استانهای کشور و راه آينده ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۰ بار
۴ اثر مصرف آب گوجه فرنگی بر روی غلظت های سرمی IL-۶, IL-۸, CRP و  TNF-αدر دانشجويان دختر دارای اضافه وزن يا چاقی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۰ بار
۵ تاثير مداخله آموزشی بر اساس مدل باور سلامتی بر آگاهی و نگرش دبيران زن مقطع راهنمايی منطقه ۱۱ تهران در زمينه تست پاپ اسمير ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۲ بار
۶ ارزيابی کارايی پالايش ذرات زير ميکرونی ماسک های جراحی داخلی و وارداتی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۵ بار
۷ تاثير آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقای بهداشت بلوغ جسمی دختران نوجوان مراکز شبانه روزی بهزيستی شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۰ بار
۸ اثرات عوامل خطر متابوليک و مصرف سيگار بر مرگ و مير در سطح ملی و فروملی در ايران: يک ارزيابی مقايسه ای از خطر ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۱۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه