فهرست مقالات


، ۱۳۸۷، جلد ۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثر کاهش وزن بر آنتی اکسيدانهای آنزيمی و ارتباط آن با  عناصر (Cu, Zn, Fe, Mg, Se) دريافتی از غذا در زنان چاق ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۸ بار
۲ مقايسه بين ديدگاه‌های مادران، دختران و معلمين در تعيين اولويت‌های سلامت بلوغ دختران مقطع راهنمايی مدارس منطقه ۶ شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۷ بار
۳ امکان حذف MTBE از طريق تصفيه آب درنقطه مصرف  به کمک کربن  فعال دانه ای از نوع ايرانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۷ بار
۴ نقش و تأثير مدل ويژگيهای شغلي] (JCM)  Job Characteristics Model روی رضايت شغلی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۴ بار
۵ بررسی مولکولی ناحيه بسيار متغير hvr و مطالعه تنوع الگوهای آنتی بيوتيکی در  ايزوله های استافيلوکوکوس اورئوس جمع آوری شده از بيمارستان هاي  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۴ بار
۶ عوامل تسهيل کننده و بازدارنده شيوه زندگی سالم در سالمندان: يک مطالعه کيفی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۶ بار
۷ مقايسه هزينه اعمال جراحی گلوبال با هزينه واقعی در انستيتو کانسر ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۵۳ بار
۸ ديدگاه زنان و مردان تهرانی و صاحبنظران درباره خشونت خانگی عليه زنان در ايران:  يک پژوهش کيفی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه