فهرست مقالات


، ۱۳۸۵، جلد ۴، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ استاندارد سازی پرسشنامه کيفيت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF): ترجمه و روان سنجی گونه ايرانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۶۱ بار
۲ ساختار، فرايندها و فعاليت های بخش اورژانس بيمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۳ بار
۳ طراحی، اجرا و بررسی عملکرد مولد ميست کروم شش ظرفيتی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۳ بار
۴ تشخيص افتراقی انتامبا هيستوليتيکا از انتامبا ديسپار و بررسی انگل های روده ای در مناطق روستايی اهواز و حميديه ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۸ بار
۵ فلبوتوموس (پارافلبوتوموس) الکساندری، ناقل احتمالی ليشمانيوز احشايی (کالاآزار) در جنوب ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۴ بار
۶ ميزان شيوع گونه های يرسينيا در گوشت قرمز و مرغ عرضه شده در جنوب تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۵ بار
۷ سرواپيدميولوژی ويروس هرپس هشت انسانی (HIV-۸) در اهداکنندگان خون بيماران همودياليزی و افراد HIV مثبت در شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۹ بار
۸ امکان سنجی کمينه سازی مواد زايد مايع صنعتی واحد آمونياک مجتمع پتروشيمی رازی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۲ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه