فهرست مقالات


، ۱۳۸۳، جلد ۲، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ آناليز کوهورت تولد در مبتلايان به سرفه مزمن در ايران براساس دو طرح ملی سلامت و بيماری در ايران در سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۸ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۴ بار
۲ اختلالات اسکلتی-عضلانی در صنعت قاليبافی ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۰ بار
۳ بررسی اثرات هيستوپاتولوژيک فلوک های زئونوز کبد در نمونه های کشتارگاهی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۹ بار
۴ بررسی عوامل خشونت عليه زنان در مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی تهران، سال ۱۳۸۰ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۱ بار
۵ بررسی وضعيت تغذيه دانش آموزان مدارس ابتدائی شهر بندرعباس به روش تن سنجی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۱ بار
۶ مقايسه دو روش IFA و ELISA در بررسی سرواپيدميولوژی عفونت توکسوپلاسمايی در زنان باردار شهر قم ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۳ بار
۷ بررسی آگاهی، نگرش و سبک زندگی بيماران مبتلا به آنژين صدری ناپايدار در بيمارستان های دانشگاهی شهر مشهد ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۸ بار
۸ سير مقاومت داروئی مالاريا در ايران طی سال های ۸۰-۱۳۶۲ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه