فهرست مقالات


، ۱۳۸۲، جلد ۱، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزيابی نقش معلمان در ارائه خدمات سلامت روان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۵ بار
۲ بررسی ميزان های بروز عوارض ريوی و خطر نسبی عوامل موثر بر آن در مصدومين شيميايی گاز خردل جنگ تحميلی عراق عليه ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۰۳ بار
۳ عوامل موثر بر قطع استفاده از IUD در زنان استفاده کننده در مناطق روستايی شهرستان اروميه، ۱۳۸۰ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۲ بار
۴ بررسی کيفيت آب های زيرزمينی منطقه لنجانات اصفهان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۸ بار
۵ ارزشيابی تماس حرفه ای با آزبست در يک صنعت توليد لنت ترمز خودرو ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۶ بار
۶ کاربرد روش های بيوشيميايی و بيواسی در تشخيص مقاومت به حشره کش های ارگانوفسفره و کاربامات در سوسری آلمانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۱۶ بار
۷ بررسی سرواپيدميولوژيک عفونت توکسوپلاسما در ساکنين شهر مشکين شهر، استان اردبيل ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۰۷ بار
۸ مروری بر بيماری سندرم حاد تنفسی (SARS) ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۹۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه