فهرست مقالات


، ۱۳۸۲، جلد ۱، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزيابی نقش معلمان در ارائه خدمات سلامت روان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۱ بار
۲ بررسی ميزان های بروز عوارض ريوی و خطر نسبی عوامل موثر بر آن در مصدومين شيميايی گاز خردل جنگ تحميلی عراق عليه ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۲ بار
۳ عوامل موثر بر قطع استفاده از IUD در زنان استفاده کننده در مناطق روستايی شهرستان اروميه، ۱۳۸۰ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۸ بار
۴ بررسی کيفيت آب های زيرزمينی منطقه لنجانات اصفهان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۹ بار
۵ ارزشيابی تماس حرفه ای با آزبست در يک صنعت توليد لنت ترمز خودرو ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۴ بار
۶ کاربرد روش های بيوشيميايی و بيواسی در تشخيص مقاومت به حشره کش های ارگانوفسفره و کاربامات در سوسری آلمانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۳ بار
۷ بررسی سرواپيدميولوژيک عفونت توکسوپلاسما در ساکنين شهر مشکين شهر، استان اردبيل ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۴ بار
۸ مروری بر بيماری سندرم حاد تنفسی (SARS) ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه