فهرست مقالات


، ۱۳۹۰، جلد ۷، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزيابی روش‌شناسی مطالعات تجربی منتشر شده در مجله علمی- پژوهشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در مدت۱۰ سال (۱۳۸۷-۱۳۷۸)ه ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۲ بار
۲ رده‌بندی وضعيت بهداشت و سلامت مادران روستايی در استان‌های مختلف ايران با استفاده از روش‌های چند متغيره عاملی و خوشه‌ای ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۸ بار
۳ نقطه تغيير در توزيع پواسون و کاربرد آن در داده‌‌های مرگ و مير خام کشور ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۸ بار
۴ بررسی ميزان آگاهی و نگرش افراد HIV+در مقايسه با افراد دارای سابقه رفتار پرخطر در استان گلستان و رابطه آن با مشخصه‌های اقتصادی، اجتماعی در سال ۱۳۸۶ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۲ بار
۵ بررسی دلزدگی زناشويی در زنان نابارور و بارور مراجعه کننده به درمانگاه‌های زنان و ناباروری بيمارستان وليعصر مجتمع بيمارستانی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۷ بار
۶ بررسی وضعيت امنيت غذايی خانوار و مصرف مواد غذايی دانش‌آموزان دبيرستانی شهر اصفهان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۵۲۲ بار
۷ ميزان نياز و تقاضای درمان ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۲ ساله شهرستان آباده       ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۴ بار
۸ بررسی دريافت غذايی مبتلايان به ضايعه نخاعی بر اساس جنس، متغيرهای وابسته به ضايعه و چاقی در مرکز تحقيقات ترميم ضايعات مغزی و نخاعی تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۱۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه