فهرست مقالات


، ۱۳۸۴، جلد ۲، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ نابرابری بهداشتی با منشا اقتصادی-اجتماعی و شاخص‌های اندازه‌گيری آن در مطالعات اپيدميولوژی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۲ بار
۲ بررسی اپيدميولوژيک بيماران مشکوک به تيفوئيد ارجاع شده به آزمايشگاه‌های تشخيص طبی شهرستان رشت در سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۸۱ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۰ بار
۳ عوامل خطر وقوع صدمات ناشی از تصادف‌های ترافيکی در رانندگان جاده‌ی قزوين ـ لوشان، سال ۱۳۸۴ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۴ بار
۴ بررسی روند مطالعات مورد ـ شاهد لانه گزيده و مقايسه‌ی آن با مطالعات هم‌گروهی و مورد ـ شاهد از سال ۲۰۰۵ ـ ۱۹۹۶ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۳۰۴ بار
۵ مقايسه‌ی دريافت ريزمغذی‌ها در مبتلايان به مولتيپل اسکلروز با نيازهای تغذيه‌ای در شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۳ بار
۶ دگرگونی سيمای سلامت در ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۶ بار
۷ تحليل برآورد اثر متقابل ژن ـ محيط در بيماران مبتلا به سرطان پستان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۸ بار
۸ تجمع فاميلی عوامل خطر بيماری‌های قلبی-عروقی در استان کرمان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه