فهرست مقالات


، ۱۳۹۱، جلد ۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی مؤلفه‌های سرمايه اجتماعی ساکنان شهر تهران با استفاده از تحليل مسيری: طرح سنجش عدالت شهری ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۶ بار
۲ ارزيابی متغيرهای پيش‌آگهی در رده‌بندی نرخ بقای بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از درخت تصميم ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۲ بار
۳ يک روش جديد برای تصحيح سوگرايی تاييدی در مطالعات بررسی صحت تست‌های تشخيصی با استفاده از رويکرد بيزين ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۲ بار
۴ مقايسه مدل‌های بقای شفايافته آميخته وايبل، گاما، لگ نرمال و لگ لجستيک در تحليل بقاء بيمارانی که دياليز صفاقی سرپايی مداوم (CAPD) می‌شوند  ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۷ بار
۵ بررسی برخی از فاکتورهای پيشگويی‌کننده بقای کوتاه مدت بيماران مبتلا به سکته قلبی حاد براساس مدل COX در شهر اصفهان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۳ بار
۶ بررسی اپيدميولوژيک تشنج در کودکان بندرعباس در سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۸ بار
۷ همه‌گير شناسی سوختگی در استان فارس در سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۵ بار
۸ مقايسه کيفيت زندگی معلولين جسمی- حرکتی با افراد سالم با استفاده از پرسشنامه WHOQOL ۱۰۰ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۳ بار
۹ بررسی کيفيت خواب دانشجويان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۰۹ بار
۱۰ ارزيابی شيوع درک غلط مفاهيم احتمال در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اراک ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه