فهرست مقالات


، ۱۳۸۷، جلد ۴، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی علائم پرودرومال در بيماران با انفارکتوس حاد ميوکارد ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۲ بار
۲ عامل مسموميت در مسموميت‌های عمدی و مقايسه آن با مسموميت‌های غيرعمدی و متغيرهای مرتبط ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۳ بار
۳ بررسی عوامل موثر بر پرفشاری خون در شهرستان کوهرنگ– استان چهارمحال و بختياری در سال ۱۳۸۶ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۰ بار
۴ ارتباط حس همگرايی با تغييرات ۴ ساله فشار خون ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۶ بار
۵ بررسی سرانجام بيماران ترومايی بستری در بيمارستان امام حسين (ع) شاهرود با استفاده از متدولوژی TRISS ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۰ بار
۶ سلامت روان نوجوانان دبيرستانی شهر کاشان در سال ۱۳۸۳ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۲ بار
۷ بررسی مشکلات موجود در توزيع آب به روستاها– يک مطالعه‌ به روش دلفی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۱ بار
۸ کيفيت زندگی و اندازه‌گيری آن ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه