فهرست مقالات


، ۱۳۸۸، جلد ۵، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی گذر از مراحل مصرف سيگار و عوامل فردی-محيطی مرتبط با آن در نوجوانان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۳ بار
۲ وضعيت تغذيه و عوامل مرتبط با آن در کودکان ۲۴-۰ ماهه استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۵ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۲ بار
۳ مقايسه آگاهی، نگرش و عملکرد خانوارهای روستايی و شهری در زمينه عوامل تغذيه‌ای مرتبط با پوکی و نرمی استخوان ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۰ بار
۴ بررسی اولويت‌های سلامت از ديدگاه کارشناسی و مردم در پايگاه تحقيقات جمعيت کرمان در سال ۱۳۸۶ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۸ بار
۵ بررسی نتايج درمانی سندرم کمپارتمان در مصدومين زلزله بم ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۸ بار
۶ آگاهی و نگرش پزشکان و پرستاران و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد توريسم پزشکی در سال ۱۳۸۶ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۸ بار
۷ بررسی ميزان شيوع باکتريوری بدون علامت در دانش آموزان دختر دبستانی يکی از شهرک‌های اطراف تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۸ بار
۸ طرح‌های مطالعاتی در اپيدميولوژی آلودگی هوا ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه