فهرست مقالات


، ۱۳۹۲، جلد ۹، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزيابی روايی و پايايی نسخه فارسی بخش اصلی پرسشنامه نظام مراقبت عوامل خطر رفتاری (BRFSS) ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۰۶ بار
۲ برآورد ميزان بقای مبتلايان به سرطان مری و برخی عوامل مرتبط با آن، در استان گلستان در سال۱۳۸۷ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۹ بار
۳ اپيدميولوژی درد مزمن در شهر تهران و برآورد کوچک ناحيه‌ای شيوع آن در محله‌های تهران، با استفاده از رويکرد بيزی (مطالعه Urban HEART-۲) ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۲ بار
۴ عوامل تعيين‌کننده دوره زمانی منفی‌شدن اسمير خلط بيماران سل ريوی در استان همدان: يک مطالعه همگروهی تاريخی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۳ بار
۵ بررسی عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا تولد اول، با استفاده از مدل شفا‌يافته گمپرتز تعميم‌يافته در استان آذربايجان غربی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۱ بار
۶ بررسی شيوع آنتی‌بادی‌های ضد سايتومگال و ويروس در اهداکنندگان خون مشهد ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۸۵ بار
۷ ويژگی‌های همه‌گيرشناسی و بالينی سردردهای ميگرنی و تنشی و برآورد شيوع در مراجعان به بيمارستان فارابی کرمانشاه، سال ۹۰-۱۳۸۹ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۳۲۴ بار
۸ بررسی رعايت وضعيت بدنی درست، در پرستاران اتاق عمل شهر همدان، بر اساس سازه‌های الگوی مراحل تغيير در سال ۱۳۹۰ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه