فهرست مقالات


، ۱۳۹۲، جلد ۹، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی نابرابری در شاخص‌های ارائه بسته خدمتی برنامه مراقبت کودکان از سوی پزشکان خانواده، بر اساس فاصله خانه بهداشت تا مرکز شهرستان‌ها و استان مرکزی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۱ بار
۲ برآورد اميد زندگی در مردان و زنان سالمند تهرانی و عوامل خطر مرتبط با آن، بر اساس مطالعه قند و ليپيد تهران (۸۹-۱۳۷۷) ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۱ بار
۳ تحليل روند فصلی خودکشی در استان ايلام، طی سال‌های ۸۸- ۱۳۸۰ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۷ بار
۴ تورش‌ها در مطالعات کارآزمايی کنترل‌دار تصادفی منتشرشده در نشريه‌های تخصصی پرستاری و مامايی ايران در سال ۱۳۸۹ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۹۰ بار
۵ عملکرد رانندگان موتور سيکلت در استفاده از کلاه ايمنی، بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در منطقه مرکزی ايران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۹ بار
۶ بررسی شيوع، نگرش و آگاهی درباره عوارض مصرف استروئيدهای آنابوليک-آندروژنيک در بدن‌سازان مرد شهر قزوين ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۳ بار
۷ ارتباط سابقه خانوادگی بيماری‌های حساسيتی با شيوع اين بيماری‌ها در دانش‌آموزان شهر گناباد ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۲۹ بار
۸ کيفيت زندگی ساکنان بالای ۱۵ سال آپارتمان‌نشين، در مقايسه با ساکنان بالای ۱۵ سال غير آپارتمان‌نشين شهر شيراز در سال ۹۱-۹۰ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه