فهرست مقالات


، ۱۳۸۸، جلد ۵، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ توزيع مکانی کم‌کاری مادرزادی تيروييد در ايران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۶ بار
۲ بررسی رابطه بين رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و سلامت در ايران:۱۳۸۵-۱۳۵۷ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۹ بار
۳ بررسی کيفيت گزارش نتايج مطالعات کوهورت قبل از صدور بيانيه STROBE ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۳۴۷ بار
۴ برآورد پوشش ايمن‌سازی کودکان و مادران و بررسی علل قطع يا تاخيرواکسيناسيون کودکان و مادران در استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۸۴ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۷ بار
۵ ديدگاه‌های مردم جنوب شهر تهران در مورد خود مراقبتی: مطالعه مقطعی مبتنی برجمعيت ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۸ بار
۶ بررسی ميزان شيوع آلودگی به ويروس هپاتيت C در مبتلايان به تالاسمی و بيماران دياليزی در استان کرمان به‌روش RT-PCR ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۹ بار
۷ بررسی روند تغييرات در الگوی استفاده از روش‌های پيشگيری از بارداری و تأثير اجرای طرح پزشک خانواده بر آن در جمعيت روستايی شهرستان ساری از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۸ بار
۸ آيا می‌خواهيد مفهوم حجم نمونه و توان آزمون‌های آماری را عميق‌تر درک نماييد؟ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۶۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه