فهرست مقالات


، ۱۳۸۹، جلد ۶، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقايسه روش شناسی تحليل مورد- شاهدی لانه گزيده و هم‌گروهی بر روی داده‌های مربوط به بيماری سل شهرستان: يک تجربه ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۴ بار
۲ بررسی عوامل تسهيل کننده و بازدارنده انجام فعاليت فيزيکی در سالمندان شهر تهران ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۲ بار
۳ بررسی شيوع اختلالات روانی در جمعيت عمومی شهر کاشان در سال۱۳۸۷ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۹ بار
۴ پيش بينی روند نارسايی کليه در بيماران با اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۴ بار
۵ بررسی تأثير زلزله و هزينه‌های پيشگيری بر ميزان بروز ليشمانيوز پوستی در شهرستان بم مبتنی بر تجربه طبيعی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۱ بار
۶ مقايسه اثر سه رژيم غذايی دارای روغن ماهی، دارای الگوی چربی مصرفی ايرانی و رژيم استاندارد بر چربی‌های سرم در موش صحرايی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۲ بار
۷ اثر تزريق مداوم (اينفيوژن) دوزپائين کتامين برتغييرات هموديناميک در جراحی پيوند عروق کرونر ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۸ بار
۸ مروری بر گزارش جهانی اپيدمی ايدز در سال ۲۰۰۸ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه