فهرست مقالات


، ۱۳۸۶، جلد ۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مصرف سيگار در جمعيت ۶۴-۱۵ ساله ی ايران، سال ۱۳۸۴ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۹ بار
۲ حساسيت و ويژگی معاينات چشم بدو ورود به مدرسه دانش‌آموزان شهرستان دزفول، ۱۳۸۳ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۴۳ بار
۳ مدل سازی تحليل بقاء با استفاده از مدل کاکس در بيماران مبتلا به سرطان معده ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۱ بار
۴ مقايسه رگرسيون کاکس و مدل های پارامتريک در تحليل بقای بيماران مبتلا به سرطان معده ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۰ بار
۵ مطالعه مورد -‌ شاهدی اسهال حاد در کودکان مراجعه‌کننده به بيمارستان دکتر شيخ مشهد در سال ۱۳۸۵ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۳۲ بار
۶ ميزان توافق تشخيص های موجود در پرونده بيمارستانی و علت مرگ ثبت‌شده در گواهی فوت در بيمارستان لقمان حکيم طی سال ۱۳۸۴ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۲۲۹ بار
۷ عوامل مؤثر بر اپيدمی وبای استان مرکزی در تابستان ۱۳۸۴ ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۶۲ بار
۸ ارتباط ميان مواجهه با آلودگی هوا و آغاز حملات سندرم حاد قلبی در بيمارستان قلب تهران با روش مورد - متقاطع ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۹ بار
۹ مطالعه مورد -‌ شاهدی مقايسه گروه های خونی در معتادان متقاضی ترک و اهداءکنندگان خون ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۵۹ بار
۱۰ مقايسه اثر رژيم غذايی دارای روغن ماهی با رژيم غذايی دارای الگوی چربی مصرفی ايرانی و رژيم استاندارد بر ايجاد آترواسکلروز آئورت در موش صحرايی ۱۳۹۳/۹/۲۸ - Get XML Data ۱۷۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه