فهرست مقالات


، ۱۳۹۱، جلد ۲۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ The Levels of Calcium and Magnesium, and of Selected Trace Elements, in Whole Blood and Scalp Hair of Children with Growth Retardation ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۴ بار
۲ The Investigation of Effects of Blood Exchange Transfusion on Selenium in Newborn Infants by Instrumental Neutron Activation Analysis Method ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۹ بار
۳ Stool Antigen Tests for the Detection of Helicobacter Pylori in Children ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۹ بار
۴ Effect of White Plastic Cover around the Phototherapy Unit on Hyperbilirubinemia in Full Term Neonates ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۱ بار
۵ Qulaity of Life in Cystic Fibrosis Children ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۹ بار
۶ Toilet Training in Iranian Children: Cross- Sectional Study ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۱ بار
۷ Epidemiologic Evaluation of Child Abuse and Neglect in School-Aged Children of Qazvin Province, Iran ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۵ بار
۸ Prediction of Mortality in Pediatric Burn Injuries: R-Baux Score to Be Applied in Children (Pediatrics-Baux Score) ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۳ بار
۹ Outcome of Immediate Use of the Permanent Peritoneal Dialysis Catheter in Children with Acute and Chronic Renal Failure ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۶ بار
۱۰ Re-Appraising the Role of Sonography in Pediatric Acute Abdominal Pain ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۵ بار
۱۱ Concurrent Validity of Persian Version of Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition and Cognitive Assessment System in Patients with Learning Disorder ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۴ بار
۱۲ Acute Poisoning in Children;A Population Study in Esfahan, Iran, 2008–2010 ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۸ بار
۱۳ Is There any Association Between Passive Smoking and Esophagitis in Pediatrics? ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۹ بار
۱۴ The Specificity and Sensitivity of Transient Otoacustic Emission in Neonatal Hearing Screening Compared with Diagnostic Test of Auditory Brain Stem Response in Tehran Hospitals ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۱ بار
۱۵ Short-Term Outcomes of Very Low Birth Weight Infants Born at a Tertiary Care Hospital, Istanbul, Turkey ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۵ بار
۱۶ Clinical and Genetic Features in Patients with Cystic Fibrosis in Southwestern Iran ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۰ بار
۱۷ The Effects of SPARK Physical Education Program on Fundamental Motor Skills in 4-6 Year Children ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۱ بار
۱۸ Cytomegalovirus Colitis in a 10 Year-Old Girl after Kidney Transplantation ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۲ بار
۱۹ Perforation of Meckel’s Diverticulum by a Peanut Presenting as a Mesentery Abscess ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۷ بار
۲۰ GCK Mutation in a Child with Maturity Onset Diabetes of the Young, Type 2 ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۲ بار
۲۱ Aortic Runoff as a Sign of Intracranial Arteriovenous Malformation: Report of Two Cases ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۰ بار
۲۲ New Single Nucleotide Deletion In the SMPD1 Gene Causes Niemann Pick Disease Type A in a Child from Southwest Iran: A Case Report ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۵ بار
۲۳ Overweight and Obesity among Urban Bengalee Early Adolescent School Girls of Kharagpur, West Bengal, India ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۴۹ بار
۲۴ Kabuki Make-Up Syndrome with Bilateral Dislocation of the Hip ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۸ بار
۲۵ Basal encephalocele associated with teratoma; pathogenesis and management, case report ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۲ بار
۲۶ Pulmonary Hypoplasia Associated with Multiorgan Developmental Abnormalities: –a Rare Case Report ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۲ بار
۲۷ Affective disorder as the first manifestation of methylmalonic acidemia: a case report ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه