فهرست مقالات


، ۱۳۹۳، جلد ۲۴، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ School nutrition program; Prevention of obesity and fatty liver in children ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۸ بار
۲ What Is the Best Available Evidence for Using Homeopathy in Patients with Intellectual Disabilities? ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۵ بار
۳ Management of Spasticity in Children with Cerebral Palsy ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۹ بار
۴ Treatment of Cutaneous Injuries of Neonates Induced by Drug Extravasation with Hyaluronidase and Hirudoid ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۴ بار
۵ Distribution and Protective Role of HLAB40 in Iranian Patients with Kawasaki Disease A Report from Southern Iran ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۶ بار
۶ Morbidity and Mortality in Iranian Children with Juvenile Systemic Lupus Erythematosus ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۴ بار
۷ The Expression and Prognostic Impact of CD95 Death Receptor and CD20, CD34 and CD44 Differentiation Markers in Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۴ بار
۸ Consequences of Delayed Diagnosis in Treatment of Retinoblastoma ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۰ بار
۹ Scrub Typhus in Children at a Tertiary Hospital in North India: Clinical Profile and Complications ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۳ بار
۱۰ Risk Factors for Neonatal Mortality at the Yaounde Gynaeco-Obstetric and Pediatric Hospital, Cameroon. ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۳ بار
۱۱ An Evaluation of Selenium Levels and Mean Platelet Volume in Patients with Simple Febrile Convulsions ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۰ بار
۱۲ The Cosmetic Results of a Simple Method for Repairing Preputial Skin Defect in Hypospadias ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۷۲ بار
۱۳ Epicardial Adiposity in Children with Obese and Metabolic Syndrome ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۲ بار
۱۴ Can Procalcitonin Reduce Unnecessary Voiding Cystoureterography in Children with First Febrile Urinary Tract Infection? ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۶ بار
۱۵ The Effect of High Risk Pregnancy on Duration of Neonatal Stay in Neonatal Intensive Care Unit ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۸ بار
۱۶ Does Gluten-Free Diet Protect Children with Celiac Disease from Low Bone Density? ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۸ بار
۱۷ The Enhanced Ability of Peripheral Mononuclear Cells Differentiating into Neural Cells in Term Infants with Good Improvement Suffering from Severe Hypoxic Ischemic Encephalopathy ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۲ بار
۱۸ Pediatric Germ Cell Tumors (A 10-year Experience) ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۴ بار
۱۹ Neonatal Lupus Erythematosus Following Rheumatoid Arthritis: Case Report and Literature Review ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۶۲ بار
۲۰ A Newborn with Omphalocele and Umbilical Cord Cyst: An Interesting Entity ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۳ بار
۲۱ Neonatal Suppurative Parotitis; a Case Report ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۰ بار
۲۲ Does Maternal Quality of Life Influence Breastfeeding Difficulties? ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۷ بار
۲۳ Sudden Intrauterine Unexpected Fetal Death Syndrome and Sudden Infant Death Syndrome ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۰ بار
۲۴ Complex Odontomes Hampering Eruption of Permanent Tooth ۱۳۹۳/۹/۲۸ بررسی نشده Get XML Data ۵۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه