۱۳۸۴/۱۲/۱۰، جلد ۲، شماره ۱، صفحات ۴۵-۵۷

عنوان فارسی دگرگونی سيمای سلامت در ايران
چکیده فارسی مقاله مقدمه و اهداف: آگاهی از دگرگونی سيمای سلامتی (Health Transition) در هر کشور، از مهم‌ترين اطلاعاتی است که در برنامه­های توسعه‌ی اجتماعی و برنامه­ريزی برای تأمين، حفظ و ارتقای سلامت جامعه مورد استفاده قرار مي­گيرد. دگرگونی سيمای سلامتی بــــر پايه‌ی دوگــذار جمعيت شناسی (Demographic Transition) و همه­گيرشناسی (Epidemiologic Transition) استوار است.
روش‌ کار: برای به دست آوردن سيمای سلامتی و دگرگونی آن در ايران؛ نخست اطلاعات جمعيت شناسی در فاصله‌ی 45 سال اخير، به‌منطور تعيين تغيير چهره‌ی جمعيت شناسی کشور ترسيم شد. سپس اطلاعات مربوط به الگوی مرگ از سالهای 1350 تا 1380 از منابع مختلف، به‌خصوص اطلاعات ثبت مرگ شهر تهران (1350) و ثبت مرگ در 10 استان (1379) و 18 استان (1380) مقايسه گشت. هم‌چنين با توجه به تمام نقصان‌های اطلاعاتی در اين زمينه، داده‌های بيماری‌های واگير در چند دهه‌ی اخير هم بررسی شد تا دگرگونی همه‌گير شناسی کشور نشان داده شود.
نتايج: به‌طور کلی اين مطالعه نشان مي­دهد که ميزان مرگ و باروری در تعامل با افزايش درآمد سرانه، افزايش شهرنشينی، صنعتی شدن، ارتقای فن‌آوری در جهان و افزايش دست‌رسی به خدمات بهداشتی درمانی و... کاهش يافته و با تغيير ترکيب سنی جمعيت، جامعه در مرحله‌ی خروج از سن نوجوانی قرار گرفته است. علاوه بر اين، ميزان مرگ کودکان زير 5 سال و مادران نيز کاهش يافته است. همه موارد فوق به اين منجر شده است که ترکيب علتی مرگ‌ها، از بيماری‌های عفونی و واگير خارج شده و الگوی ابتلا بيماری‌ها و مرگ نيز در گروه‌های سنی تغيير نمايد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دگرگونی سیمای سلامتی،گذار جمعیت شناسی،گذار اپیدمیولوژیک،مرگ،ابتلا

عنوان انگلیسی Transition in Health Status in the Islamic Republic of Iran
چکیده انگلیسی مقاله Background and objectives: Data on transitions in health status are among the most important types of information used for promotion of health and social development. Health transition comprises two elements: demographic and epidemiologic transition. This paper depicts the health transition in I.R. Iran over the last few decades.
Methods: We used demographic data gathered over the last 45 years in order to get an idea of the demographic transition. Several other sources were used to gather data on mortality and fertility patterns, occurrence of communicable and non-communicable diseases, etc to trace epidemiologic transition.
Results: Indices relating to mortality and fertility patterns have undergone marked changes parallel with rising income levels, urbanization, industrialization, and access to health care. Also notable are decreasing under-5 and maternal mortality rates, aging of the population, and a shift from communicable to non-communicable diseases.
Conclusions: Because of the uneven rate of social development, epidemiologic transition has followed varying patterns across different regions. It is crucial that these differences be taken account of in future health programs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Health transition,Epidemiologic transition,Demographic transition,Mortality pattern,Morbidity

نویسندگان مقاله 8129---

نشانی اینترنتی http://irje.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-185&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده General
نوع مقاله منتشر شده Research
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات