۱۳۹۱/۱۲/۱۱، جلد ۲۳، شماره ۲، صفحات -

عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Cytomegalovirus Colitis in a 10 Year-Old Girl after Kidney Transplantation
چکیده انگلیسی مقاله Background: Cytomegalovirus is an important infection in kidney Transplantation. Isolation of the CMV virus or detection of its proteins or nucleic acid in any body fluid or tissue specimen is defined as “CMV infection”. Case Presentation: A 10-year-old girl was admitted frequently for vomiting and colicky watery diarrhea starting one month after renal transplantation from a non-relative living donor. Cr, BUN, serum electrolytes and also liver function tests were normal. Anti CMV IgM titer was negative before and after transplantation. On colonoscopy large aphthous like lesions were detected in the colon. CMV PCR of the lesion was strongly positive (>2000 copies/ml). The patient received Ganciclovir. Conclusion: Usually CMV infected patients present with renal dysfunction after renal transplantation but other organ involvements must not be ignored. We report a patient presenting only with intestinal signs and symptoms of CMV infection. Key Words: Cytomegalovirus; CMV; Renal transplantation; Colitis
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله 11104---11105---11106---

نشانی اینترنتی http://ijp.tums.ac.ir/index.php/ijp/article/viewArticle/1956
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده Case Report
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات