مشاهده نشریهعنوان فارسی مجله دندانپزشکی
عنوان انگلیسی Journal of Dental Medicine
عنوان مختصر (انگلیسی) jdm
نماینده اصلی در سامانه admin
زبان اصلی نشریه فارسی
زبان دوم نشریه انگلیسی
صاحب امتیاز- FA دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز- EN
کد مجله (doi) 000
کد مجله (pii)
کد مجله (issn) 1024-641X
کد مجله (eissn) 2008-2444
کد مجله (كتابخانه ملی) 000
کد مجله (hbi) 34
کد مجله (جهاد دانشگاهی) 000
کد مجله (وزارت علوم)
کد مجله (magiran)
کد مجله (یکتاوب)
موضوعات نشریه
رده نشریه علمي-پژوهشي مصوب
تاریخ آغاز انتشار 0
دوره چاپ سه ماهانه (فصلنامه)
نوع دسترسی كاملا آزاد و رايگان
پست الکترونیک
نشانی اصلی پایگاه jdm.tums.ac.ir
نشانی دبیرخانه - فارسی تهران - خيابان انقلاب اسلامی - خيابان قدس - دانشکده دندانپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تهران
نشانی دبیرخانه - انگلیسی
تلفن تماس دبیرخانه 021-66402640
دورنگار 66401132
مدیر مسئول دکتر محمد بیات، -
سردبیر دکتر تبسم هوشمند، -
دبیر -
مدیر اجرایی -
مدیر پایگاه -
ناشر دانشگاه علوم پزشکی تهران
محل انتشار
توضیح شیوه انتشار
شورای نویسندگان (هیات تحریریه)
عنوان پیشین
توضیحات یا شناسنامه به فارسی
توضیحات یا شناسنامه به انگلیسی
نرم‌افزار مورد استفاده يكتاوب
دارای خروجی XML مقالات 0
دارای خروجی XML آمار و اطلاعات نشریه 0
نمایش در فهرست ارزیابی نشریات 1
وضعیت سایت 0
برگشت به فهرست