مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات XML
دوره ۱ - شماره ۳ ۱۳۹۳/۹/۱۴ ۱۳۹۳/۹/۲۸ ۷ Get XML Data
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۹۳/۶/۸ ۱۳۹۳/۹/۲۸ ۷ Get XML Data
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۹۳/۲/۲۹ ۱۳۹۳/۹/۲۸ ۸ Get XML Data
تعداد کل مقالات: ۲۲ مقاله           برگشت به صفحه اول پایگاه   |   برگشت به فهرست نشریات