مجلات تمام متن انگلیسی

مجلات تمام متن فارسی + چکیده انگلیسی

درباره مجلات دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال حاضر 63 عنوان مجله علمی در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی و سلامت منتشر می‌کند. بیشتر این مجلات در پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی نمایه می‌شوند. برخی از این مجلات به زبان انگلیسی و بقیه به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی منتشر می‌شوند.

اخبار

نمایه سازی مجله «اخلاق و تاریخ پزشکی ایران» در بانک اطلاعاتی  Scopus
 
نمایه سازی مجله «Journal of Family and Reproductive Health» در بانک اطلاعاتی  Scopus
 
نمایه سازی مجله «Archives of Anesthesiology and Critical Care» در بانک اطلاعاتی  Scopus
 
نمایه سازی مجله «دیابت و متابولیسم ایران» در بانک اطلاعاتی  Scopus
 
نمایه سازی مجله «Auditory and Vestibular Research» در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science
 
نمایه سازی مجله «Nursing Practice Today» در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science
 
نمایه سازی مجله «سلامت و محيط زيست» در بانک اطلاعاتی Scopus
 
نمایه سازی مجله «پیاورد سلامت» در بانک اطلاعاتی Scopus
 
نمایه سازی مجله «بهداشت و ايمنی کار» در بانک اطلاعاتی Scopus
 
نمایه سازی مجله Journal of Air Pollution and Health در بانک اطلاعاتی Scopus
 
نمایه سازی مجله Frontiers in Dentistry در بانک اطلاعاتی Scopus
 
نمایه سازی مجله Frontiers in Emergency Medicine در بانک اطلاعاتی Scopus
 
نمایه سازی مجله Current Journal of Neurology در بانک اطلاعاتی Scopus
 
نمایه سازی مجله Journal of Biostatistics and Epidemiology در بانک اطلاعاتی Scopus
 
نمایه سازی مجله Journal of Modern Rehabilitation در بانک اطلاعاتی Scopus
 
نمایه سازی مجله Traditional and Integrative Medicine در بانک اطلاعاتی Scopus
 
نمایه سازی مجله Frontiers in Biomedical Technologies در بانک اطلاعاتی Scopus
 
نمایه سازی مجله Auditory and Vestibular Research در بانک اطلاعاتی Scopus
 
فعال شدن سرويس دسترسی  امن (Secure HTTP) در وب سايت همه مجلات
 
نمایه سازی مجله Nursing Practice Today در بانک اطلاعاتی Scopus  
 
نمایه سازی مجله Iranian Journal of Microbiology در نمایه نامه ESCI بانک اطلاعاتی ISI Web of Science
 
نمایه سازی مجله Iranian Journal of Neurology در نمایه نامه ESCI بانک اطلاعاتی ISI Web of Science
 
نمایه سازی مجله Journal of Medical Ethics and History of Medicine در نمایه نامه ESCI بانک اطلاعاتی ISI Web of Science

آمار

جستجوی مقالات