مجله دندانپزشکی- هیات تحریریه
لیست هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مدیر مسئول:
مهدیه السادات موسوی  AWT IMAGE DDS, MSc
دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

سردبیر:
تبسم  هوشمند AWT IMAGE DDS, Ph.D
استاد گروه آموزشی زیست مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

مدیر اجرایی:
مرجان بهروزیبخش AWT IMAGE DDS, Ph.D
استادیار گروه آموزشی زیست مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

کلوین یان افراشته فر AWT IMAGE DDS, MSc
استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی و ترمیمی، دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا.

مریم امیدخدا AWT IMAGE DDS, MSc
دانشیار گروه آموزشی ارتودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

حمید جعفرزاده AWT IMAGE DDS, MSc
استاد گروه آموزشی اندودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

رزا حقگو AWT IMAGE DDS, MSc
استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

سولماز حیدری AWT IMAGE DDS, Ph.D
استادیار گروه آموزشی زیست مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

لیلا خجسته پور 
AWT IMAGE DDS, MSc
استاد گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

عبدالرحیم داوری AWT IMAGE DDS, MSc
استاد گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران.

مریم ربیعی AWT IMAGE DDS, MSc
دانشیار گروه آموزشی بیماریهای دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

کتایون سرگران AWT IMAGE DDS, MSc
استادیار گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

شیوا شیرازیان AWT IMAGE DDS, MSc
دانشیار گروه آموزشی بیماریهای دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

علیرضا صدر AWT IMAGE DDS, Ph.D
دانشیار گروه آموزشی پیشگیری ترمیمی، دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو، ژاپن.

فریال طالقانی AWT IMAGE DDS, MSc
دانشیار گروه آموزشی پریودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، تهران، ایران.

فهیمه طباطبایی AWT IMAGE DDS, Ph.D
استادیار گروه آموزشی زیست مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

هادی قاسمی AWT IMAGE DDS, MSc
استادیار گروه آموزشی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

عباس کریمی AWT IMAGE DDS, MSc
دانشیار گروه آموزشی جراحی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

راضیه کوهکن AWT IMAGE DDS, Ph.D
استادیار گروه آموزشی زیست مواد دندانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران.

اللهیار گرامی AWT IMAGE DDS, MSc
استاد گروه آموزشی ارتودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

داریوش گودرزی‌پور AWT IMAGE DDS, MSc
دانشیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محمدرضا ملاک‌زاده AWT IMAGE DSC, Ph.D
استادیار گروه آموزشی بیومکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

ندا مسلمی AWT IMAGE DDS, MSc
دانشیار گروه آموزشی پریودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

نازنین مهدوی AWT IMAGE DDS, MSc
استادیار گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

محمدرضا نخعی AWT IMAGE DDS, MSc
دانشیار گروه آموزشی پریودنتیکس، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی:
http://jdm.tums.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب