مجله دندانپزشکی- راهنمای نویسندگان
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدف از انتشار مجله دندانپزشکی این دانشگاه بالابردن سطح دانش دندانپزشکان و آگاه ساختن آنها از تحولات و دگرگونی‌های علم دندانپزشکی و ارائه نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی محققان می‌باشد.
 در حال حاضر این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی Islamic Word Science Citation Center (ISC)، EBSCO، ، جهاد دانشگاهی (SID) و IMEMR و CINAHL نمایه می‌شود.

نویسندگان محترم می‌توانند با مراجعه به http://jdm.tums.ac.ir وارد سایت مجله  شده و روی گزینه online submission کلیک کرده و پس از register شدن مقالات خود را به صورت online جهت بررسی ارسال نمایند. ضمن این که راهنمای کامل استفاده از سیستم در سایت مذکور موجود می‌باشد.

از نویسندگان محترم تقاضا دارد در تهیه و ارسال مقاله جهت چاپ در این مجله به نکات زیر توجه فرمایند:
مقالات تنها به صورت online از سایت ذکر شده دریافت می‌گردد.
از آنجایی که زبان اصلی و رسمی مجله «فارسی» است، تا حد امکان از واژه‌های فارسی برای بیان مطالب و اصطلاحات علمی در مقاله استفاده گردد.
ارسال تقاضای کتبی نویسندگان مقاله ضروری می‌باشد. تقاضای کتبی باید شامل تعهد نویسندگان مبنی بر صحت و جدید بودن مطالب ارائه شده، عدم چاپ مقاله در مجله دیگر و عدم ارسال همزمان آن برای چند مجله بوده و باید به امضای تمام نویسندگان باشد.
نوشته‌ها با رعایت حداقل ۲/۱ سانتیمتر فاصله بین سطرها و ۲ سانتیمتر حاشیه از هر سوی کاغذ و با استفاده از نرم‌افزار Word حروفچینی (تایپ) شوند. برای حروف فارسی از قلم میترا ۱۴ و برای حروف انگلیسی از قلم Times New Roman ۱۲ استفاده گردد.
تمام واژه‌‌ها و اصطلاحات علمی که در مقاله به صورت اختصار درج می‌شوند، باید برای بار اول به صورت عبارت کامل ذکر گردند.
مقاله نباید در دیگر نشریات کشور به چاپ رسیده باشد؛ همچنین نباید هم‌زمان برای چند نشریه جهت چاپ ارسال شده با‌شد. این تعهد می بایست به صورت نامه ایی  (Cover Letter) (فایل فرعی) از طرف تمام نویسندگان مقاله ارسال گردد.

 در مقالات ارائه شده رعایت نکات اخلاقی، ذکر اخذ رضایت نامه و محرمانه ماندن اطلاعات ضروری است و نیز رعایت اصول اخلاقی در مطالعات حیوانی الزامی می‌باشد.

متن ارسالی باید حاوی صفحه عنوان، چکیده انگلیسی و فارسی (به همراه کلید واژه‌ها)، متن، منابع و در صورت ضرورت جدول، نمودار و تصویر باشد.
 متن مقاله تحقیقی می‌بایست دارای تشکر و قدردانی از موسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده و یا حمایت مالی نموده است، باشد و اگر مقاله منتج از پایان نامه دانشجویی است شماره پایان نامه ذکر شود، لازم است قبل از شروع «منابع» به آن اشاره گردد.
 مقالاتی که در این مجله به چاپ می‌رسند شامل مقاله تحقیقی، مقاله مروری و گزارش مورد می‌باشد. لازم است نویسندگان محترم با رعایت ساختار هر یک از انواع مقالات فوق به شرح ذیل اقدام نمایند:
 الف- صفحه عنوان (شامل عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی):
 عنوان مقاله باید مختصر، مفید و جامع باشد (حتی‌المقدور بیش ار ۱۵ کلمه نباشد).
 از به کار بردن کلمات مخفف در عنوان خودداری فرمایید.
در صفحه عنوان نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) به همراه سمت و رتبه دانشگاهی، گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه به فارسی و انگلیسی ذکر گردیده و همچنین نویسنده مسؤول مشخص باشد.
ذکر نام، نشانی، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی (e-mail) مسؤول مکاتبات و مؤلف مسؤول ضروری است.
در صفحه عنوان باید نام گروه یا مؤسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده و یا حمایت مالی نموده است، ذکر گردد.
  چکیده مقاله:
تمامی مقالات باید دارای چکیده فارسی و انگیسی باشند. در صفحه‌ای که چکیده مقاله ارائه می‌گردد، درج عنوان مقاله ضروری می‌باشد.
حجم چکیده بنا بر نوع مقاله بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ کلمه باشد.
 چکیده مقالات تحقیقی باید شامل عناوین: زمینه و هدف، روش بررسی (مواد، حجم نمونه، روش کار، نوع آزمون آماری)، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلید واژه‌ها ( ۳ تا ۶ کلمه) باشد.
 کلید واژه‌ها براساس سرفصل‌های موضوعی علوم پزشکی (Medical Subject Heading: MeSH) انتخاب شوند.
 لطفاً از درج مشخصات نویسندگان مقاله در صفحه چکیده (فارسی و انگلیسی) خودداری گردد.
متن مقاله:
 مقاله تحقیقی شامل: مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی و منابع باشد.
 
متن گزارش‌های موردی شامل مقدمه، شرح مورد، بحث و نتیجه‌گیری و منابع باشد. گزارش مورد باید مستند، مختصر و دارای حداکثر ۴ تصویر و تعداد معدودی مرجع (حداکثر ۸ مورد) باشد.
 
متن مقاله مروری شامل: هدف، روش بررسی، شرح مقاله، بحث و نتیجه‌گیری و منابع باشد.
در قسمت روش بررسی، نحوه جستجو در منابع چاپی و الکترونیکی بانک‌های اطلاعاتی موتورهای جستجو و کلید واژه‌ها ذکر شود.
در متن مقاله برای قسمت فارسی از فونت B Mitra، سایز ۱۲ و برای قسمت انگلیسی از فونت Time New Roman، سایز ۱۰ استفاده گردد.

 منابع:
 شماره گذاری منابع باید به ترتیب استفاده از آنها در متن باشد.
شماره‌ها باید در داخل پرانتز و به فارسی باشند؛ در صورت ذکر نام محققین، شماره منبع را پس از آن قرار دهید؛ در غیر این صورت در پایان جمله و قبل از نقطه قرار گیرد.
نحوه نگارش منابع:
 منابع فارسی به صورت مقاله (منابع مقالات منتشر شده در مجلات فارسی زبان می‌بایست به زبان انگلیسی نگارش یابند):
 ۱- نام خانوادگی   ۲- نام   ۳- عنوان مقاله   ۴- عنوان اختصاری مجله   ۵- سال انتشار   ۶- دوره   ۷- شماره   ۸- شماره صفحه
 Haghighati F, Jafari  S, Momen Beitollahi J. Comparison of antimicrobial effects of ten Herbal extracts with chlorhexidine on three different oral pathogens; an in vitro study. Hakim. ۲۰۰۳;۶(۲):۷۱-۶.
منابع انگلیسی به صورت مقاله (نام نویسندگان طبق نمونه تا ۶ نفر و پس از آن واژه «et al» ذکر شود):
 ۱-نام خانوادگی   ۲- نام   ۳- عنوان مقاله   ۴-عنوان مجله به اختصار   ۵- سال انتشار   ۶- دوره   ۷- شماره   ۸- صفحه
 مثال:

Wan Q, Sheffield J, McCool J, Baran G. Light curable dental composite designed with colloidal crystal reinforcement. Dent Mater. ۲۰۰۸;۲۴(۱۲):۱۶۹۲-۸.
 منابع انگلیسی به صورت کتاب:
 ۱- نام خانوادگی   ۲- نام (نویسنده یا نویسندگان)   ۳- عنوان کتاب   ۴- نوبت چاپ   ۵- محل انتشار   ۶- نام ناشر   ۷- سال انتشار
(در صورتی که بخشی از یک کتاب مورد استفاده بوده است، ذکر شماره فصل یا شماره صفحات ضروری می‌باشد.)
 Colson JH, Armour WJ. Sports Injuries and Their Treatment. ۶th ed. London: S.Paul; ۱۹۸۶.

منابع به صورت پایان‌نامه (منابع پایان‌نامه منتشر شده در مجلات فارسی زبان می‌بایست به زبان انگلیسی نگارش یابند):
 ۱-نام خانوادگی و نام استاد راهنما   ۲- نام خانوادگی و نام دانشجو   ۳- عنوان پایان‌نامه و شماره آن   ۴- رشته تحصیلی   ۵- نام دانشکده  
۶- نام دانشگاه   ۷- سال
 Goharian R, Ghavam Nasiri M, Golshanpor Nezami S. Comparative study of bond strength of different adhesives to porcelain veneer and metal alloy with PFM. Thesis No ۱۵۰۹. Dental field. Dental school. Mashhad University of Medical Sciences. Academic years: ۱۹۹۹-۲۰۰۰.
 منابع به صورت الکترونیکی:
 مقالاتی که به صورت پرینت شده موجود هستند؛ ولی فقط نسخه الکترونیکی آن را مشاهده کرده‌اید، کلمه نسخه الکترونیکی در براکت
[Electronic version] ذکر شود. به عنوان مثال:
 VandenBos G, Knapp S,  Doe J. (۲۰۰۱). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic version]. J B R, ۵, ۱۱۷-۲۳
 اگر احتمال می‌دهید که نسخه الکترونیکی مقاله با نسخه اصلی آن تفاوت دارد، آدرس سایت و تاریخ مراجعه به سایت را ذکر نمایید.
 VandenBos G, Knapp S,  Doe J. (۲۰۰۱). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, ۵, ۱۱۷-۱۲۳. Retrieved October ۱۳, ۲۰۰۱, from
 http://jbr.org/articles.html
 در مورد مجلاتی که تنها نسخه الکترونیکی آنها موجود است ، فرمت نگارش به صورت زیر می‌باشد:
 Fredrickson B L. (۲۰۰۰, March ۷). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, ۳, Article ۰۰۰۱a. Retrieved November ۲۰, ۲۰۰۰, from http://journals.apa.org/prevention/volume۳/pre۰۰۳۰۰۰۱a
 در خصوص مطالبی که در اینترنت به چاپ رسیده‌اند، فرمت نگارش به صورت زیر می‌باشد:
  http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey۱۹۹۷-۱۰/
 اگر نام نویسنده مقاله مشخص نباشد، شروع منابع با نام مقاله است.
 در مورد مطالبی که در وب سایت دانشگاهها و یا دپارتمانها به چاپ رسیده‌اند، فرمت نگارش به صورت زیر می‌باشد:
 Chou L, McClintock R, Moretti F, Nix D H. (۱۹۹۳). Technology and education: New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. Retrieved August ۲۴, ۲۰۰۰, from Columbia University, Institute for Learning Technologies Web site: http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine۱.html

  شرایط ارائه عکس و تصویر:
  عکس‌های میکروسکوپی باید حاوی نشانگرهایی در خود فیلم باشند و علائم، پیکان‌ها یا حروفی که در این نوع عکس‌ها به کار می‌روند، باید کاملاً مشخص باشند (مقیاس تصویر و روش رنگ‌آمیزی نیز ذکر گردد).
 اگر از عکس اشخاص استفاده می‌شود، باید هویت آنها محفوظ بماند.
 زیرنویس تصاویر را در صفحه‌ای جداگانه تایپ و مشخص فرمایید هر یک مربوط به کدام تصویر است.
 لازم است علائم، پیکان‌ها، اعداد یا حروفی که برای تعیین قسمت‌هایی از تصویر به کار برده می‌شود در زیرنویس به طور کامل شرح داده شوند.
 شرایط ارسال جدول و نمودار:
  هر جدول باید دارای عنوان باشد (عنوان باید در بالای جدول درج گردد) و با رعایت حداقل ۱ سانتی‌متر فاصله بین سطرها و در صفحه‌‌ای جداگانه ارائه گردد.
  لازم است همه اختصارات غیراستاندارد که در جدول به کار رفته است و نیز توضیحات لازم، در زیرنویس جدول شرح داده شود.
 از ارائه جدول‌ها و نمودارهایی که در متن به طور واضح در مورد آنها توضیحاتی داده شده است، خودداری فرمایید.
  چنانچه نتایج به صورت جدول و نمودار ارائه می‌گردد، در متن فقط به نکات برجسته اشاره گردد.
 برای نمایش ارتباط داده‌ها زمانی که تعداد آنها بسیار زیاد است، از نمودار استفاده فرمایید و عنوان نمودار را در زیر آن ذکر فرمایید.
 مسؤولیت صحت و سقم مقالات و منابع به عهده نویسنده یا نویسندگان می‌باشد.
 
دفتر مجله حق ویرایش علمی و ادبی مقالات را برای خود محفوظ می‌‌دارد.

 این مجله مشتاقانه انتقادات، پیشنهادات و نظرات ارسالی را در خصوص ارتقای کمّی و کیفی آن، پذیرا می‌باشد.

 هر گونه استفاده از مطالب مندرج در مجله با ذکر مأخذ مجاز می‌باشد.
 روند ارزیابی و آماده سازی مقالات برای چاپ
 پس از دریافت مقالات به صورت blind برای ارزیابی متدولوژی، ارزیابی آماری و ارزیابی علمی به داوران ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات خویش را به دفتر مجله ارسال نمایند. جمع‌بندی نظرات داوران برای نویسنده مسؤول ارسال می‌گردد تا پس از بررسی پاسخ خود یا مقاله اصلاح شده را به صورت online به دفتر مجله ارسال نماید. داوران پاسخ نویسنده یا مقاله اصلاح شده را بررسی نموده و در صورت تأیید داوران مقاله در هیئت تحریریه مطرح گردیده و در صورت تأیید نظر هیئت تحریریه برای چاپ آماده می‌گردد.
  

نشانی مطلب در وبگاه مجله دندانپزشکی:
http://jdm.tums.ac.ir/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب