جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای بخشی

فرزانه آقاحسینی، مهین بخشی،
دوره 12، شماره 3 - ( 7-1378 )
چکیده

این گزارش مورد نادری از همراهی بیماری هیپرپاراتیروئیدیسم با نوروفیبروماتوز است. جوانی با شکایت از ناقرینه بودن صورت به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کرد. در معاینه ماکولهای متعدد مایل به قهوه ای، بزرگتر از یک سانتیمتر و ندول سسایل نرم در ناحیه گردن و تنه او مشاهده شد. در رادیوگرافی های داخل و خارج دهانی او رادیولوسنسی های متعدد که برخی از آنها نیز دیاگنوستیک ژانت سل بود، نشان داده شد. در آزمایش خون میزان کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز غیر طبیعی بود؛ و پس از انجام آزمایش PTH (هورمون پاراتورمون) و مشاوره با بخش غدد، بیماری هیپرپاراتیروئیدیسم در این بیمار تایید شد.


رحمان شوکت‌بخش، عبدالرضا جمیلیان، بهناز بخشی، صدیقه صباغ،
دوره 25، شماره 2 - ( 1-1391 )
چکیده

زمینه و هدف: روش‌های متفاوتی برای بستن Open bite وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات روش Lower Anterior High Pull (LAHP) در بیماران با مال اکلوژن کلاس I با Open bite متوسط (Moderate) همراه با High Lower Lip Line بود.

روش بررسی: گروه آزمایش شامل 10 بیمار با میانگین سنی 5/2±8/15 سال و Open bite متوسطی معادل 07/0±05/3 میلی‌متر بود. هیچ یک از بیماران تمایلی به انجام جراحی ارتوگناتیک نداشتند. روند درمان شامل خارج کردن پره مولرهای دوم هر دو فک و به دنبال آن Band و Bond کردن، Level کردن Curve of spee و بستنن فضای خلفی (از طریق جلو آوردن دندان‌های خلفی) بود. پس از طی این مراحل، Open bite به 17/1±04/2 میلی‌متر کاهش یافت. سپس بیماران دستگاه LAHP را 18 ساعت در روز برای مدت 2±8 ماه استفاده کردند. دستگاه LAHP، از یک High Pull Headgear و دو قلاب (Hook) که بر روی کمان داخلی آن لحیم شده، تشکیل شده بود. دو الاستیک (1.8, Light, Dentaurum) قلاب‌های بالایی را (بر روی کمان داخلی) به قلاب‌های پایینی (بر روی دندان‌های کانین فک پایین)، به صورت عمودی متصل می‌کرد. الاستیک‌ها هنگام بسته بودن دهان 10 گرم و هنگام باز شدن دهان 60 گرم نیرو تولید می‌کردند. مقدار Open bite قبل و بعد توسط آزمون Paired T-test ارزیابی گردید.

یافته‌ها: ارزیابی‌های سفالومتری قبل و بعد از درمان، نشان‌دهنده کاهش Open bite بیماران به مقدار 7/1±5/1 در نتیجه استفاده از روش LAHP بود (001/0P<).

نتیجه‌گیری: از این روش می‌توان به عنوان روشی قابل قبولی جهت بستن Open bite بیماران با مال اکلوژن کلاس I استفاده نمود.


حمید بخشی، نرگس السادات میرجلیلی، زینب کاظمی زاده، فواد ایرانمنش، رئیسی استبرق،
دوره 31، شماره 1 - ( 3-1397 )
چکیده

مقدمه و هدف: پیشرفت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی، به رغم استعداد ذاتی و دستاوردهای تحصیلی قابل توجه، تحت‌ الشعاع انگیزش یادگیری قرار می‌گیرد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر انگیزش یادگیری از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طراحی و اجرا شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی 120 نفر از دانشجویان دندانپزشکی پرسشنامه انگیزش یادگیری را تکمیل نمودند. این ابزار دارای 33 سؤال در دو گروه انگیرش درونی و بیرونی و خرده مقیاس‌های آن‌ها بود. متغیر‌های پیشرفت تحصیلی، جنس، وضعیت سکونت و تأهل نیز بررسی شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS17 ثبت شدند و سپس با استفاده از آزمون‌های توصیفی و تحلیلی t-test و ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نمره انگیزش درونی و بیرونی دانشجویان از کل نمره 5، 32/0±98/2 بود. نمره‌ی انگیزش درونی (48/0±16/3) و انگیزش بیرونی
(44/0
±82/2) تفاوت آماری مشخصی را نشان می‌دهند (05/0>P). همبستگی بین پیشرفت تحصیلی و ابعاد انگیزش یادگیری (درونی، بیرونی) و خرده مقیاس‌های انگیزش بیرونی بسیار ضعیف بود و معنی‌دار نبود (62/0=P). نمره کل انگیزش درونی و بیرونی در دانشجویان مذکر و غیر بومی بیشتر بود.
نتیجه‌گیری: انگیزه‌ تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی رفسنجان در سطح متوسط بود. انگیزه‌های درونی برای یادگیری در دانشجویان پسر بیشتر از انگیزه‌های بیرونی بود.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دندانپزشکی می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb