جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای خالقی

نازنین کامیاب، محمود شیخ فتح‌الهی، آزاده خالقی، زهره موردویی،
دوره 32، شماره 3 - ( 8-1398 )
چکیده

زمینه و هدف: بزاق اولین مایع بدن است که در مواجهه با رادیکال‌های آزاد موجود در دود سیگار قرار می‌گیرد. مواد آنتی ‌اکسیدانی موجود در بزاق مانند ویتامین C، نقش مهمی در مکانیسم دفاعی علیه رادیکال‌های آزاد دارند. لذا هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر ویتامین C بر ظرفیت آنتی ‌اکسیدانی تام بزاق در افراد سیگاری بود.
روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، بر روی 60 مرد سالم سیگاری مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی در رفسنجان در سال 1396 انجام شد. افراد به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: به گروه اول و دوم به ترتیب 500 و 1000 میلی‌گرم قرص جوشان ویتامین C، روزانه یک عدد و به مدت سه هفته داده شد. گروه سوم هیچ‌ گونه مکمل ویتامین C دریافت نکرد. ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق، با استفاده از کیت سنجش آنتی ‌اکسیدان و دستگاه ELISA Reader اندازه‌گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های t زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون مقایسات چندگانه دانکن استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین ظرفیت آنتی ‌اکسیدانی تام بزاق بعد از مداخله در گروه‌های مورد بررسی، تفاوت آماری معنی‌داری داشت (001/0P<). اما میانگین ظرفیت آنتی ‌اکسیدانی تام بزاق در گروه‌های دریافت کننده 500 و 1000 میلی‌گرم ویتامین C، تفاوت آماری معنی‌داری با یکدیگر نداشتند (420/0=P).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که مصرف ویتامین C سبب افزایش ظرفیت آنتی ‌اکسیدانی تام بزاق می‌شود.
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دندانپزشکی می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb