جستجو در مقالات منتشر شده


1 نتیجه برای درفشی

مهرو وجدانی، رضا درفشی ،
دوره 18، شماره 4 - ( 11-1384 )
چکیده

زمینه و هدف: احتمال گسترش عفونت بین مطب ولابراتوار دندانپزشکی همواره مطرح می‌باشد و ضدعفونی کردن قالبها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرف دیگر آلژینات‌ها پرمصرف‌ترین مواد قالبگیری در دندانپزشکی هستند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر روشهای ضدعفونی اسپری و غوطه‌ورسازی بر روی ثبات ابعادی آلژینات‌های آلژینوپلاست و ایرالژین بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، قالبها از یک مدل تایپودونت مربوط به فک پایین گرفته شدند. بر روی مدل تایپودونت سه شاخص از جنس استیل در نواحی سطوح اکلوزال دندان‌های مولر اول سمت راست و چپ و در سمت لینگوال دندانهای سانترال نصب شد. این شاخصها برای انجام اندازه‌گیریهای ابعادی مورد نظر، نقاط مرجع محسوب شدند. از دو نوع ماده قالبگیری هیدروکلوئید غیر قابل برگشت با نامهای آلژینوپلاست و ایرالژین استفاده شد. روش‌های ضدعفونی شامل روش‌های اسپری و غوطه‌ورسازی و ماده ضدعفونی مصرفی در این مطالعه محلول هیپوکلریت سدیم 2/5% بود. قالبهای گروه کنترل ضدعفونی نگردید. کلیه قالبها با گچ type III ریخته شد و بر روی کست‌های گچی، اندازه گیریهای ابعادی با استفاده از دستگاه Nikon profile projector انجام گرفت.جهت تحلیل داده‌ها از آزمونهای کروسکال والیس و من ویتنی با 05/0P< استفاده شد.
یافته‌ها: کست‌های مربوط به آلژینات آلژینوپلاست که قالب آنها با روش اسپری ضدعفونی شده بود، 38/0% در بعد قدامی-خلفی بزرگتر و 06/0% در بعد طرفی کوچکتر از گروه کنترل بودند. نمونه‌های مربوط به آلژینات آلژینوپلاست که با روش غوطه‌ورسازی ضدعفونی شده بودند، در بعد قدامی خلفی 47/0% بزرگتر و در بعد طرفی 11/0% کوچکتر بودند. کست‌های مربوط به قالبهای آلژینات ایرالژین که با روش اسپری ضدعفونی شده بودند، هم در بعد قدامی خلفی (01/0%) و هم در بعد طرفی (001/0%) از گروه کنترل کوچکتر بودند. گروه ضدعفونی شده به روش غوطه‌ورسازی در بعد قدامی خلفی (04/0%) و در بعد طرفی (03/0%) نسبت به گروه کنترل ابعاد کوچکتری داشتند.
نتیجه‌گیری: دقت مورد نیاز برای تهیه کست‌های تشخیصی، کست مقابل و ساخت پروتز پارسیل متحرک، پس از هر یک از روش‌های ضدعفونی اسپری و یا غوطه‌ورسازی به منظور ضدعفونی کردن قالبهای آلژیناتی نوع آلژینوپلاست و ایرالژین محفوظ می‌ماند. در این موارد بین روشهای اسپری و غوطه‌ورسازی تفاوت کلینیکی یا آماری مهمی وجود ندارد. تغییرات ابعادی نمونه‌های مربوط به آلژینات ایرالژین در کلیه ابعاد مورد بررسی در این تحقیق با هر دو روش ضدعفونی اسپری و غوطه‌ورسازی نسبت به نمونه‌های آلژینات آلژینوپلاست کمتر می‌باشد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دندانپزشکی می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb