دانشگاه علوم پزشکی تهران: پایگاه مجلات علمی- خط مشی ناشر
سیاست‌های نشر - Publisher's Policies

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/5/12 | 
:Editorial policies
Advertising and sponsorship 
Authorship 
Clinical trial registration 
Competing interests 
Complaints procedure 
Compliance with funder mandates 
Copyright and authors’ rights 
Corrections to published work 
Data sharing 
Ethical approval of research 
Funding 
Online First publication 
Open access 
ORCID 
Patient consent and confidentiality 
Peer review 
Permissions 
Plagiarism detection 
Press releases 
Privacy 
Publication embargo 
Reprints and author copies 
Research reporting guidelines 
Responses to published work 
Retractions 
Scientific misconduct 
Supplements 
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران: پایگاه مجلات علمی:
http://journals.tums.ac.ir/find.php?item=1.62.26.fa
برگشت به اصل مطلب